Nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården

Larmrapporterna om ungas psykiska ohälsa duggar tätt. Det är lång kö till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och många upplever att de faller mellan stolarna.

Miljöpartiet vill minska den psykiska ohälsan hos medborgarna i Linköping, inte  minst bland barn och unga. Det är viktigt att politiken och kommunens verksamhet på ett tydlig sätt ständigt förbättrar och utvecklar sin verksamhet med barnets bästa i fokus. Ett viktigt steg i att minska ungas psykiska ohälsa och öka tidiga insatser är att stärka elevhälsan och samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.

En utmaning är att elevhälsoteamen är sårbara eftersom vikarier saknas när en skolpsykolog eller skolkurator är frånvarande. Den enskilda skolan står då tillfälligt utan resurser för de elever som behöver hjälp. Det krävs en mer sammanhållen elevhälsa inom kommunen som kan täcka upp tillfälliga vakanser på enskilda skolor.

Ett annat dilemma i dag är att elevhälsan i skolorna bedrivs av kommunen och därför inte har naturlig koppling till regionens hälso- och sjukvård. Det finns liten eller ingen direktkontakt mellan instanserna. De unga och deras föräldrar vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp när inte skolan kan visa vägen.

En närmare kontakt mellan elevhälsan och sjukvården skulle göra att många fler unga kan fångas upp och får rätt insatser så snart som möjligt, innan de blir allvarligt sjuka. Man skulle också kunna se över möjligheterna att dela journalsystem eller med medgivande kunna läsa tidigare journaler så elevhälsan på ett tydligt sätt kan följa upp det arbete som har gjorts av BVC. Detta är extra viktigt ur ett barnperspektiv där vi måste bejaka barnens bästa och bygga upp rutiner som på ett tydligt sätt skyddar barn i utsatthet samt ökar möjligheten för tidiga insatser.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Linköpings kommun säkerställer att tillfälliga vakanser inom elevhälsoteamen på skolorna täcks upp.
  • Linköpings kommun i samråd med Region Östergötland utreder möjligheterna för ett nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth   
Maria Moraes
2018-12-18

Motionen besvarades.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: