Öppna ett akutboende för hemlösa

Rätten till bostad ingår i FN:s Mänskliga Rättigheter artikel 25 om levnadsstandard.

Den som lever utan en egen bostad är mycket utsatt, det är svårt att sköta ett arbete, och barn som lever i sådana förhållanden har mycket svårt att ha en stabil skolsituation. Svårigheter på arbetsmarknaden leder i sin tur till att det är omöjligt att få kontrakt på en lägenhet. Det leder till en ond spiral.

I maj 2018 ingick Linköpings kommun en IOP med Stadsmissionen, Linköpings domkyrkopastorat och Hjärta till hjärta för socialt och ekonomiskt utsatta personer, bland annat med syfte att vi ska lära oss mer om den här gruppens villkor och behov. Behoven varierar, men för några är hemlösheten det största bekymret. Enligt Stadsmissionen finns just nu ungefär 25 personer i Linköpings kommun som akut saknar bostad, och som inte kan ta del av de akutlösningar som erbjuds idag. En person i aktivt missbruk nekas till exempel tillträde och blir lämnad utanför.

Det behövs därför ett akutboende för dem som är hemlösa. Nu. Idag. Ett boende där även personer med missbruk är välkomna, och där det finns personal som kan möta de mest akuta behoven av stöttning, servera mat och ge råd och stöd för den närmaste tiden.

Egna bostäder är alltid målet, men under en övergångsperiod behövs en mer tillfällig, akut plats att sova, duscha, laga frukost och göra läxor på. Det kan med fördel genomföras i samverkan med idéburen sektor som har kontakt med de flesta individer i målgruppen. Erfarenheter från IOP, tidigare års försök med värmestuga, övernattning för EU-migranter och liknande kan ligga till grund för kloka avvägningar i hur boendet behöver utformas för att fungera väl.

Miljöpartiet föreslår

  • att Linköpings kommun startar ett bemannat akutboende för hemlösa oavsett livssituation.

Birgitta Rydhagen   
Rebecka Hovenberg
2019-12-13

Motionen besvarades med att social- och omsorgsförvaltningen kommer att väga in behovet av bemannat akutboende i samband med redovisning av uppdrag att ta fram en boendestrategi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: