Planera för hund!

För många människor är hunden en kär vän, en viktig del av livet. Men många som har hund har också behov av tillsyn för hunden.

Många hundägare jobbar eller är upptagna med annat på vardagarna och har svårt att se till dem då. En hund får inte lämnas ensam för länge. De ska rastas minst var sjätte timme dagtid enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Vissa hundar klarar inte av att lämnas ensamma över huvud taget. Därför finns det ett stort behov av tillsyn.

I Linköping finns det ett flertal hunddagis. Det som är gemensamt för dem är att de finns utanför staden eller i en del fall inom detaljplanerat område med tillfälligt bygglov. Ett hunddagis behöver bygglov och kan inte placeras i bostadsområden eftersom det då betraktas som en störande verksamhet. Inom industriområden kan de placeras, men industriområden är bullriga och inte alls lämpliga för hundar med känslig hörsel. Överallt är det frågan om tillfälliga lov eftersom planerna inte har bestämmelser som medger hunddagis.

Tillfälligt lov kan ges som mest i 15 år och är avsett för tillfälliga behov. Situationen ger inte grund för en bra verksamhet med hundtillsyn. Behovet av tillsyn för hundar i Linköping är inte tillfälligt, det måste finnas utrymme för hundtillsyn i staden, på ställen dit människor enkelt kan ta sig, även med buss eller cykel.

Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att

  • Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att hitta lämpliga platser i staden där det planmässigt är möjligt att bevilja permanent bygglov för hunddagis.

Gunnar Gustafsson
2020-01-07

Motionen avslogs. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: