Rörelse och idrott på raster och fritidstid

Linköpings kommun har tagit fram ett idrottspolitiskt program, Aktiv hela livet.

Under arbetet med programmet visade det sig att barn och unga rör på sig alldeles för lite för att kunna upprätthålla en god hälsa och kunna orka med skoldagen. Majoriteten av barnen rörde sig sammantaget mindre än en timme per dag (raster, förflyttning till och från skolan och fritidsaktiviteter inräknat) och ju äldre barnen var desto mindre rörde de på sig. Forskningen visar att om barn och unga rörde på sig minst en timme om dagen skulle de både må bättre och förbättra sina skolresultat.

I Linköping finns det många föreningar som visat intresse för att hålla i idrott och rörelse under raster och fritidstid. Föreningarna samordnas av Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund, vilka båda har som mål att få fler barn och unga att röra på sig. Det är många som vill engagera sig i att alla barn och unga ska finna rörelseglädje och kunna orka med sin skoldag. Fördelen med att engagera föreningslivet är att barn och unga får möjligheten att prova på många olika idrotter och kan hitta en idrott de gillar och på det sättet även hitta en fritidssysselsättning.

Det har pågått en hel del rörelseprojekt runt om i Östergötland, även i Linköping, med lyckat resultat. Det råder således ingen tvekan om att rörelse är gynnsamt för måendet och för att lyckas i skolan. Det är dags att se framåt och låta alla barn få samma möjligheter.
För att se till att nå så många barn som möjligt och minska utanförskap borde det vara tillåtet för de barn vars föräldrar är daglediga att vara med vid föreningarnas verksamhet på fritidstid.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Barn- och ungdomsnämnden i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund bygger upp ett långsiktigt arbete för att locka alla barn och unga till rörelseglädje under raster och fritidstid.
  • Barn med daglediga föräldrar tillåts delta i föreningarnas verksamhet.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Björn Immerstrand
2018-12-04

Motionen fick avslag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: