Signera Klimatkontrakt 2030

Linköping har som målsättning att bli koldioxidneutralt till 2025. Trots att utsläppen per invånare sjunker minskar inte utsläppen i den utsträckning de behöver göra för att målet ska nås inom utsatt tid. Det är tydligt att mer måste göras för att målsättningen ska nås.

Samtidigt vet vi  att städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Just för att städerna är så viktiga har Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamt startat Viable Cities - ett strategiskt innovationsprogram inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Syftet är att snabba på omställningen till klimatneutrala och inkluderande städer till 2030 med digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare. Viable Cities samordnas av KTH.

Nio svenska städer har nu signerat Klimatkontrakt 2030, som tagits fram av Viable Cities. Genom kontraktet åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. Arbetet görs tillsammans med näringsliv och medborgare.
För att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. Det är möjligt för fler kommuner att skriva på Klimatkontrakt 2030 och ta del av den erfarenhet och stöd som kan fås via programmet.

Miljöpartiet i Linköping föreslår att:

  • Linköpings kommun ansöker om att få skriva på Klimatkontrakt 2030

Rebecka Hovenberg
2021-01-26

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: