Sluta subventionera Linköpings flygplats

Flygets klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 motsvarar utsläppen för hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläppen är cirka 1,1 ton per person och år, vilket motsvarar den totala koldioxidbudgeten per person om vi ska ha en möjlighet att nå 2 graders målet. Det är tydligt att flygandet måste minska.

Linköpings kommun har ett pågående avtal med SAAB om samverkan kring Linköping City Airport, där Saab AB ”tillhandahåller flygplatstjänster” mot ersättning från kommunen. Det handlar om 112 miljoner kr för perioden 2018-2021 som istället hade kunnat läggas på trygghet, skola, omsorg eller nödvändiga klimatsatsningar. Dessutom innebär det att skattemedel används till en direkt miljöskadlig verksamhet som krockar med klimatmålet att bli CO2-neutrala till 2025.

Flygbiljetterna måste spegla den verkliga kostnaden och om inte flygresenärerna är beredda att betala vad det kostar att flyga kan man konstatera att det inte finns något underlag för en flygplats i Linköping.
2021 löper avtalet med SAAB ut. Senast då anser Miljöpartiet att avtalet ska förhandlas om och subventionerna till flygplatsen upphöra. Tiden är förbi när skattemedel kan gå till subventioner av fossila bränslen. Om vi menar allvar med orden att Linköpings kommun ska bli CO2-neutrala till 2025 måste subventionerna upphöra.

Miljöpartiet föreslår att:

  • Linköpings kommun slutar subventionerna Linköpings flygplats med skattemedel senast i samband med att avtalet med SAAB förhandlas om.

Rebecka Hovenberg
2019-03-06

Motionen avslogs på Kommunfullmäktige i febrauri 2021.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: