Upprätta en kommunal koldioxidbudget

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris som rekordsnabbt ratificerades och som i princip alla världens länder ställer sig bakom.

Parisavtalet anger att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, vilket enligt forskningen är absolut nödvändigt för att inte konsekvenserna av den globala uppvärmningen ska bli oöverstigliga. Det innebär att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade.

Ska detta gå måste alla bidra. Linköpings kommun har sedan 2010 målet att vi ska vara koldioxidneutrala till 2025. Det är ett ambitiöst mål och 2025 närmar sig med stormsteg. Viktiga beslut har fattats kring tex produktion av förnybar energi som motsvarar Linköpingsbornas förbrukning, men om Linköping verkligen ska bidra till 2-gradersmålet, måste även utsläppen minska snabbt.

Flera kommuner i Sverige, tex Uppsala, Järfälla och Västerås, har i samarbete med Uppsala universitet tagit fram kommunala koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret måste göra för att bidra till 2-gradersmålet. En koldioxidbudget omfattar hela kommunens geografiska yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för kommunen att arbeta med och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.
En koldioxidbudget skulle på ett bra sätt komplettera och konkretisera Linköpings kommuns mål att bli koldioxidneutralt till 2025, men även visa vägen efter det årtalet. För bästa resultat bör koldioxidbudgeten föras in i befintliga styrdokument.

Miljöpartiet yrkar att

  • En kommunal koldioxidbudget upprättas
  • Att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del av det kommande energi- och klimatprogrammet.

Rebecka Hovenberg
2019-02-11

Motionen bifölls.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: