Vem bygger framtidens Skäggetorp?

Ett gediget arbete för att ta fram ett planprogram för framtidens Skäggetorp har under förra mandatperioden ägt rum med ovärderlig hjälp av invånare, ideburen verksamhet och företagare i Skäggetorp.

Nu finns planen men frågan som kvarstår blir dock : Vem ska bygga framtidens Skäggetorp?

I ett läge med stor bostadsbrist och höga byggpriser så blir ett område som enligt marknaden är klassat som ett “C-område” inte prioriterat. Att bygga där innebär oftast omedelbara nedskrivningar och högre risker. Som bolag väljer du självklart att planera nybyggnation i de områden där du ser bäst avkastning och lägst risk samt att man har krav på sig att verka affärsmannamässigt. Detta gör att den plan som nu finns på hur vi vill att framtidens byggnation ska se ut i Skäggetorp, kommer förbli just det, en plan. Fullständigt beroende av privata byggherrars initiativ och vilja att ta ekonomiska risker för Linköpings bästa, Skäggetorps bästa. Därför finns ett behov av att  kommunen uppmuntrar till och bjuder in till samarbete kring nybyggnation i Skäggetorp. Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden äger bara en liten del av beståndet i Skäggetorp och är inte majoritetsägare där som man är i tex Ryd vilket gör att även deras mandat blir för litet för att driva igenom den omfattande förändring som behövs.

Linköping är dock inte ensamma om att ha utsatta områden med denna typ av ägande fördelning. Rosengård i Malmö är ett liknande exempel. Men i Rosengård byggs det nu nytt. Allt efter att kommunstyrelsens ordförande kallade alla bostadsbolagen i området  till samråd, där resultatet blev att man bildade ett gemensamt bolag. På så sätt delade man på risken, och framtidens Rosengård började byggas. Äntligen ska någon sätta spaden i marken.
Hur ska Linköping ta sig an utmaningen som står framför oss?

Miljöpartiet de gröna i Linköping föreslår att:

  • kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in alla bostadsbolag i Skäggetorp till en dialog för att diskutera områdets framtid och möjligheter till innovativ samverkan.
  • kommunstyrelsen ger i uppdrag att utreda möjligheter för samverkan mellan de olika bolagen genom tex ett gemensamt bolag med mål att få igång byggandet i Skäggetorp och andra liknande områden.

Maria Moraes
2019-11-21

Motionen avslogs. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: