Levande landsbygd

Landsbygden ska också leva. Genom att stötta det lokala näringslivet, utveckla ekoturismen och ekologiska jordbruk skapas en livskraftig landsbygd. Livsmedelsförädling och mathantverk ger jobb, företagande och utveckling för landsbygden.

Vi vill:

  • utveckla den hållbara turismen på landsbygden
  • underlätta för mindre företag och lokala livsmedelsproducenter att delta i upphandlingar.

Ett hållbart samhälle kräver en tydligare koppling mellan tätort och landsbygd. Livsmedelsproduktion, friluftsliv och samhällsservice länkar samman olika delar av kommunen. För att stimulera utvecklingen mot bättre miljö och en aktiv grön landsbygd vill vi satsa på fler gröna jobb och locka fler att utbilda sig inom gröna näringar, som är verksamheter inom jord, skog, vatten, trädgård och landsbygdsmiljöer.

Det nära småföretagandet ska främjas genom att underlätta för mindre företag att delta i kommunens kost- och måltidsupphandlingar. Vi vill utveckla en lokal och hållbar turism, som också ger fler jobb på landsbygden. Det kan ske genom att knyta ihop vandringsleder, kanot- och vattenleder, gårdsbutiker, konstnärsateljéer och caféer till tydliga besöksmål.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: