Arbete

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Sysselsättning i form av studier, arbete och praktik bör betraktas som en rättighet. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete. 

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • verka för rätten till önskad arbetstid med heltid som norm
  • anställa trygghetsvärdar i Ryd, Berga och Skäggetorp
  • se en särskild satsning för att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund ska få stöd att komma in på arbetsmarknaden.
  • satsa på att de gröna näringarna ska växa
  • ge små företag chansen att vara med i kommunens upphandlingar
  • erbjuda fler unga från åttonde klass sommarjobb eller extrajobb

En arbetsmarknad för alla

Det ska finnas goda möjligheter att hitta en balans mellan arbete och annat värdefullt i livet. Samma passar inte för alla. Kommunen bör prova modeller för kortare arbetstid för den som så önskar. Samtidigt som den som vill ska kunna jobba heltid.

Kvinnor från utomeuropeiska länder har ofta särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Linköpings kommun bör därför arbeta särskilt med denna grupp. Till exempel genom att erbjuda praktikplats eller anställning. Vi vill att kommunen anställer boende i området som trygghetsvärdar i Skäggetorp, Berga och Ryd. Det minskar oron i områdena samtidigt som värdarna får erfarenhet av arbetslivet.

Jobb för unga

Vi vill att flera unga ska få chansen att jobba, i kommunal regi eller i samverkan med näringslivet. Det är viktigt att redan i unga år få möjligheter till sysselsättning och samhällsgemenskap. Ungdomar med funktionsnedsättning eller från socialt utsatta familjer bör prioriteras. Det ska också gå att få ett sommarjobb även om man inte har godkänt i alla ämnen. När vi upphandlar kommunal verksamhet bör kommunen ställa krav på att utförare erbjuder sommarjobb till unga eller långtidsarbetslösa.

Nyheter på Arbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter