Bättre mat

Bättre mat

Vi vill att maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara ekologisk och närproducerad.
Vi vill:

  • höja andelen ekologisk mat till 40 % för att sedan successivt öka mängden för varje år
  • att lunchrätternas huvudkomponenter planeras så att innehållet inte överskrider 4,8 kg kött per person per år samt 27 kg mejeri per person per år, i enlighet med Good Food Cities deklaration.

Vi vill att all upphandling av mat i kommunen så långt det går är säsongsanpassad, ekologisk, närproducerad och producerad med bästa möjliga djurskyddskrav. Vår ambition är att nå nära 100% ekologiskt eller närproducerat.

Livsmedels klimatpåverkan ska också vägas in, bland annat genom att minska andelen kött och mejeriprodukter. Kommunen ska aktivt använda upphandlingsmyndighetens rekommendationer för att säkerställa sådana krav. Utbudet av etiskt certifierade produkter måste också öka i en snabbare takt genom vårt engagemang som Fairtrade City. Kommunen ska ställa samma krav på matens kvalitet oavsett upphandlingsform – grossistavtal, avtal med detaljhandel eller upphandlad omsorgsverksamhet.

För att maten ska hålla en hög kvalitet ska den tillagas så nära konsumenten som möjligt. Det är också viktigt att minska matsvinnet. Det kan ske genom information och smart hantering av maten. Mat som ändå blir avfall måste i högre grad komma till nytta i biogasproduktionen.

Nyheter på Bättre mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter