Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

När staden växer vill vi att gröna ytor och gröna stråk som binder samman biologiskt värdefulla miljöer bevaras och utvecklas, så att växter och djur kan sprida sig däremellan. Vi vill se fler blommande småträd, buskar och ängsmarker som gynnar insekter och bin. Om grönytor försvinner vid nybyggnation ska det kompenseras med grönska av hög kvalitet i närheten.

Linköping har, jämfört med andra städer, få naturreservat. Endast 2 procent av marken i Linköping är skyddad, vilket kan jämföras med Sverige i stort där 15 procent av naturen är skyddad. Naturreservaten bidrar till att Linköpings djur och växter kan fortleva på lång sikt. Vi vill inrätta naturreservat på platser där naturen har extra stora värden, till exempel vid Tvärskogsudde vid Ekängen.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter