Demokrati och jämställdhet

Demokrati och jämställdhet

Vi vill att alla Linköpingsbor ska kunna påverka vad som händer i samhället.

Miljöpartiet vill:

  • jobba med normkritiskt värdegrundsarbete redan från förskolan
  • inrätta en barnrättsstrateg
  • utveckla dialogen med medborgarna

Medborgarinflytande

Viktiga beslut ska fattas så nära människorna det berör som möjligt. Därför vill vi utöka antalet medborgardialoger, så att alla kan påverka frågor som är viktiga för dem, till exempel hur deras stadsdel ska utvecklas. Kommunen bör införa brukardialog och brukarinflytande i all kommunal verksamhet samt ställa krav på att det finns i upphandlad verksamhet

Barns inflytande

Då Barnkonventionen numera är lag måste kommunens förvaltningar anpassa sig till det. Därför vill vi införa en barnrättsstrateg som kan utbilda och ge råd. Barn ska tillfrågas i frågor som berör dem oavsett om det handlar om bygget av en ny skola, upprustning av skolgårdar, inrättande av fritidsverksamhet, bemötande eller andra beslut där barn påverkas.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter