Idrott

Föreningslivet, engagerade eldsjälar och ideella ledare gör en ovärderlig insats för barn och unga i Linköping. Därför vill vi ge kommunens idrottsföreningar bra förutsättningar för att arbeta vidare med bland annat utanförskap, hälsa och integration. 

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • att möjligheterna till spontanidrott och träning utomhus blir bättre
  • att fler fullstora hallar byggs
  • införa gratis simskola för barn som inte kan simma i trean

Vi vill stärka möjligheterna till spontanidrott och gratis motion utomhus genom att utveckla våra motionscentrum. Bland annat genom att bygga nya omklädningsrum och ett café i anslutning till Ryds motionscentrum.

Linköping behöver fler idrottsanläggningar så att alla föreningar får plats. Idag får stora föreningar ofta de bästa träningstiderna och det skapar en ojämlikhet. Vi vet att idrotten är viktig för ökad integration i samhället. Därför vill vi att föreningar i Skäggetorp, Berga och Ryd ska ha företräde till idrottslokaler i sina områden och de ska vara kostnadsfria.

Villkoren för idrottande ser fortfarande mycket olika ut för kvinnor och män. Det behövs ett fokuserat arbete för att nå grupper som är underrepresenterade idag. Unga tjejer, äldre, transpersoner, personer med funktionsnedsättning och personer med låg socioekonomisk nivå är de som har sämst möjlighet till en rik fritidssysselsättning.

Gratis simskola

Fler barn behöver lära sig att simma i Linköping. För att öka simkunnigheten vill vi anordna gratis sommarsimskola för elever som ännu inte lärt sig simma i trean. Det handlar om säkerhet, men också om glädje och möjligheten att ta del av en gemenskap. Målet är att alla barn ska kunna simma när de går i årskurs 6 och därmed kunna få godkända betyg i idrottsämnet.

Nyheter på Idrott

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter