Klimatanpassning

Klimatanpassning

Även om utsläppen skulle minska snabbt runt om i världen, behöver vi anpassa oss efter konsekvenserna av klimatförändringarna.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • förbereda Linköping på ett förändrat klimat.
  • plantera mer grönska i staden.
  • klimatanpassa äldreboenden och förskolor för att kunna hålla en behaglig inomhustemperatur oavsett om det är varmt eller kallt ute

Många platser har problem med att vattnet inte har någonstans att ta vägen när det regnar kraftigt. Avloppssystemen räcker inte till och marken, som till största del är täckt av asfalt, suger inte upp vattnet. Det vill vi ändra på genom att plantera mer grönska, som sänker temperaturen och fångar upp vatten bättre än vad asfaltytor gör. Dagvattensystemet behöver också utvecklas och moderniseras för att kunna ta emot framtidens regnmängder.

Äldreboenden och förskolor behöver förses med fjärrkyla och bättre isolering för att kunna hålla en behaglig inomhustemperatur oavsett om det är varmt eller kallt ute. Områden som riskerar att översvämmas behöver anpassas efter det.

Nyheter på Klimatanpassning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter