Kultur och fritid

Kultur och fritid

Det ska finnas goda möjligheter till kultur och roliga fritidssysselsättningar i Linköping. Det bygger sociala nätverk och främjar en god integration.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • ge de lokala kulturutövarna bättre förutsättningar att verka i Linköping
  • att Kulturskolan får bättre lokaler samt har fler kurser i de olika stadsdelarna
  • utveckla hemkörda bokpåsar och Bokbussen så att fler kan ta del av biblioteken

Lokal kultur

Vi vill att alla ska ha tillgång till att uppleva kultur och få möjlighet att utöva kultur. Med stärkta förutsättningar kan kulturlivet nå nya höjder. Tillsammans med kulturutövare och publik vill vi utveckla de kommunala scenerna Arbis, Agora och Skylten. På sikt skulle Skylten kunna bli ett samlande kulturcentrum; en kreativ mötesplats för människor från hela staden.

I kommunen finns det idag inte tillräckligt många bra lokaler för repetition och scenframträdanden. Framför allt är det brist på mellanstora scener, som är tillgängliga för lokala aktörer till en rimlig kostnad. Vi vill satsa på att bygga ut fler scener, både inom- och utomhus.

Fler kulturevenemang på caféer och pubar i centrum gör stadskärnan levande och attraktiv. För att främja den lokala kulturen vill vi att evenemang som Stadsfesten anlitar lokala utövare i större utsträckning. Dessutom vill vi ge konstnärer stor delaktighet när stadskärnan omvandlas. Linköpings city ska vara vackert och välkomnande.

Många kulturaktörer är beroende av stöd för att kunna ta fram produktioner, ha utrymme för kreativ höjd och med tur kunna leva på sin sysselsättning. För att säkerställa långsiktighet, arbetsro och trygghet för kulturutövarna vill vi utveckla stödsystemet och inrätta fler stipendier.

Med ett mediecentrum kan vi möta den digitaliserade framtiden. Det är demokratiskt viktigt att alla får kunskap om hur media är uppbyggda. Det är många som känner sig osäkra på hur de ska tolka olika filmer som sprids i sociala medier och det är tydligt att både barn och vuxna är i stort behov av att lära sig tolka och vara källkritiska till rörlig media. Ett lärcentrum för att råda bot på kunskapsbristen är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Bibliotek

Bibliotek är viktiga på många sätt. Vi vill värna deras funktion som en öppen mötesplats där alla är välkomna på lika villkor. Alla Linköpingsbor ska ha tillgång till böcker på det sättet som passar just dem. Hemkörda bokpåsar, Bokbussen och bibliotek med generösa öppettider är saker som vi kommer att fortsätta satsa på.

Kulturskolan

Vi vill göra Kulturskolan tillgänglig för fler genom att fortsätta att utveckla den och skapa fler utrymmen där barn och unga får delta i kulturlivet på sina egna villkor. En ökad satsning behövs för att barn med olika funktionsnedsättningar lättare ska kunna vara med.

Kulturskolan ska vara till för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi eller var i staden familjen bor. Fler kurser behöver hållas i de olika stadsdelarna och i anslutning till skoltid, så att det är lätt att delta. Kulturskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och lätta att ta sig till med kollektivtrafiken.

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter