Landsbygd

Landsbygd

En levande landsbygd

Flera av kommunens mindre tätorter, som till exempel Bestorp och Skeda udde, har redan idag goda kommunikationer. Dessa behöver växa, få en större variation av bostäder och tillgång till god service. Vi vill specifikt arbeta för att få fler direktbussar så att man snabbt når stora arbetsplatser. Bredband via fiber behöver byggas ut i hela kommunen och tillgången till kommunal service blir bättre. I de mindre tätorterna bör fler bostadsrätter och hyresrätter byggas, så att det är lätt att bo kvar även när man blir äldre, för unga som flyttar hemifrån eller par som skiljer sig.

Gröna företag

Vi vill stärka företagandet på landsbygden. De gröna näringarna – skog, jord, vatten, trädgård – ger en levande landsbygd och stärker banden mellan tätort och omkringliggande områden.

Vi vill utveckla den lokala, hållbara turismen. Vandringsleder och cykelleder, gårdsbutiker och konstnärsateljéer knyts samman till attraktiva besöksmål som ger jobb och en blomstrande landsbygd.

Vi vill göra det lättare för små företag att vara med i kommunens upphandlingar för måltider. Den mat som kommunen köper ska så långt som möjligt vara närproducerad, ekologisk och uppfylla höga krav på djurskydd. Vi vill ge Bondens marknad och Reko-ringarna så bra förutsättningar som möjligt, så att de kan fortsätta utvecklas.

Nyheter på Landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter