Partiorganisationen

Partiorganisationen

Miljöpartiet de gröna i Linköping eftersträvar en så platt organisation som möjligt, med fokus på interndemokrati, jämlikhet och engagemang. Möten och diskussioner mellan medlemmar sker på olika sätt varje vecka.

Styrelsen

Styrelsen har, med hjälp av medlemmarna, ansvar för programmet och det administrativa arbetet, exempelvis för att boka föreläsare, besök och för att planera olika aktiviteter. Inga politiska beslut tas i styrelsen.

Styrelsen består av:

Petter Mattsson (ordförande)
Birgitta Lantto (kassör)
Simon Karlsson
Mats Linde
Predrag Pucar
Uno Wennergren
Conny Appleby
Kenneth Johansson

Nyheter på Partiorganisationen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter