Hållbara transporter

Hållbara transporter

För att det ska vara attraktivt och säkert att resa hållbart vill vi ha fler och bättre gång- och cykelvägar. Vägarna ska vara breda med särskild plats för både gående och cyklister, så alla känner sig trygga. Vi vill ha bilfria zoner i innerstaden och på platser där barn ofta rör sig. Det måste bli lättare för barn att gå eller cykla tryggt till skolan.

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • göra Linköping till Sveriges bästa stad att gå, cykla och åka kollektivt i.
  • sluta subventionera flygplatsen.
  • bygga ut möjligheten att ladda elbilen och införa fler bilpooler.

Den hållbara lösningen på bilköer och trafikproblem är att bygga ut vägarna för cykel- och kollektivtrafiken samt satsa på pendlarparkeringar. Vi vill se bussgator där det annars är trångt, så att människor snabbt når sina arbetsplatser eller skolor. Alldeles för många lastbilar trängs i centrum och runt stadens byggprojekt. För att minska den tunga trafiken vill vi införa samordning av varu- och materialleveranserna. Då blir det mindre tung trafik i city och luften blir renare.

Vi vill påskynda utbyggnaden av laddstolpar för elbilar, så att det även går att ladda sin elbil om man bor i hyresrätt. Fler bilpooler i ytterstaden och i de mindre tätorterna kan minska behovet av att äga en eller flera egna bilar.

Subventioneringen av 43 miljoner per år till flygplatsen bör omedelbart upphöra. Kan inte flyget stå för sina egna kostnader bör det läggas ner.

Nyheter på Hållbara transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter