Partiorganisationen

Miljöpartiet de gröna i Linköping eftersträvar en så platt organisation som möjligt, med fokus på interndemokrati, jämlikhet och engagemang. Möten och diskussioner mellan medlemmar sker på olika sätt varje vecka.

Styrelsen

Styrelsen har, med hjälp av medlemmarna, ansvar för programmet och det administrativa arbetet, exempelvis för att boka föreläsare, besök och för att planera olika aktiviteter. Inga politiska beslut tas i styrelsen.

Styrelsen består av:

Birgitta Rydhagen (ordförande)
Take Aanstoot (kassör)
Björn Immerstrand
Simon Karlsson
Adam Svensson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: