Ludvika

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi människor får den utbildning, mat och arbetsmiljö som vi behöver för att utvecklas som människor och göra ett bra jobb!

Gå gärna in under "Frågor i Ludvika A-Ö"  (se nedan) och läs om våra politiska förslag.

Vi vill få ordning på ekonomin och se till att inga ungdomar går sysslolösa!
Våra prioriteringar

Hållbart samhälle.

Att Ludvika är en ekokommun ska genomsyra verksamheten och kommunen ska vara en förebild när det gäller miljöarbete. Idag finns bra planer för miljöarbetet i kommunen, som vi vill ska genomföras.

Skola och utbildning.

Alla barn har rätt till en skolgång som leds av utbildade lärare och undervisningsformer med hög kvalitet som passar alla barns individuella behov. Detta tror vi skapar förutsättningar för att lyckas i skolan.

Mat och jordbruk.

Maten som serveras i Ludvika kommun ska vara hälsosam, lagad på plats och locka till matlust. Detta gäller såväl barn som äldre och vi tror på ett tätare samarbete mellan skolan och vården när det gäller maten.

Arbetsmiljö.

Under de senaste åren har sjukskrivningstalen inom kommunen ökat. Vi behöver utveckla den psykiska arbetsmiljön inom kommunen, med satsningar på bra ledarskap, så att våra anställda mår bra av att vara på jobbet.