Förskola & Skola

Förskola & Skola

Grundskolan i Ludvika har länge varit långt ifrån att uppnå de högt ställda mål som fullmäktige satt upp för skolområdet. Skolan har idag en låg andel behöriga lärare, och många beskriver  skolmiljöerna som stökiga för barnen och stressiga för lärarna. Det behövs mer resurser för att möta barn med särskilda behov och barn som inte längre klarar av att gå till skolan. För lärare behövs mer tid till kärnuppdraget och att de får löner som ses som konkurrenskraftiga.

Inom förskolan har man länge larmat om konsekvenserna av alltför stora barngrupper. Här behövs ett långsiktigt arbete för att få mindre barngrupper och en mer hållbar arbetsmiljö för personalen.

Vi vill också att det ska finnas utrymme att köpa in traditionella läromedel som komplement till de digitala.

I Ludvika vill vi
● minska barngrupperna i förskolan
● satsa mera på traditionella läromedel som komplement till de digitala
● stärka läraryrkets attraktivitet genom bra löner och god arbetsmiljö
● arbeta förebyggande genom att satsa på tidiga insatser för barn med särskilda behov
● verka för nolltolerans mot kränkningar i skolan
● se en särskild satsning på hemmasittare och andra barn med särskilda behov
● öka idrott och rörelse i skolan för att främja studieresultat och folkhälsa
● att fler barn och unga ska kunna ta sig säkert till skola och fritidsaktiviteter

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter