En bra kommun att bo och leva i

En bra kommun att bo och leva i

Ludvika har mycket att erbjuda, och kommunen har en fantastiskt naturmiljö. Det rika föreningslivet erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter. Ludvika har invånare med rötter i många delar av världen, och den
internationella prägeln är något vi ska vara stolta över och förvalta väl.

Vi tror att det finns mycket att vinna på att synliggöra och tillgängliggöra våra naturmiljöer, exempelvis genom att bygga övernattningsstugor, utveckla våra fiskevatten, ordna cykelleder, vandringsleder och grillplatser. Det kan göra Ludvika mer attraktivt som turistkommun. Även miljöerna runt våra äldreboenden behöver utvecklas, till exempel genom planteringar och inslag av levande djur.

I det goda samhället behöver alla vuxna få en möjlighet till en meningsfull sysselsättning, så att vi bryter det långvariga utanförskapet som många befinner sig. I ett första steg vill vi att kommunen slår samman individ- och familjeomsorgen med arbetsmarknadsenheten för att öka kommunens handlingskraft. Under de ekonomiskt tunga år som kommer, behöver kommunen fokusera på kärnverksamheter såsom skola, omsorg och miljö. Vi vill därför se ett utvecklat samarbete med våra
grannkommuner.

I Ludvika vill vi
● utveckla Ludvika som friluftskommun och som destination för naturturism
● utveckla miljöerna runt kommunens äldreboenden
● att alla vuxna ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och att det långvariga utanförskapet bryts
● arbeta för en ökad grundbemanning inom omsorgen
● att kommunen fokuserar på sina kärnverksamheter och förbättrar arbetsmiljön inom de områden där sjukskrivningarna är höga

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter