Lägre ambitioner för solel är fel väg att gå

Lägre ambitioner för solel är fel väg att gå

 

På servicenämndens senaste sammanträde lyfte Miljöpartiet ett förslag om att öka utbyggnadstakten av solceller för att Malmö ska nå stadens mål om 15 procent solel år 2030. Tyvärr valde S och L att avslå förslaget. Risken är att Malmö inte kommer att nå målet kring solel förrän år 2054.

 

Omställningen till en förnybar energiproduktion är en nyckelfråga för att klara klimatmålen och elförsörjningen. Malmö stad ska minska sitt beroende av inköpt el och installerar därför varje år ungefär 500 kvadratmeter solpaneler på kommunens fastigheter.

Miljöpartiet har förhandlat in i fullmäktiges budget att Malmö stads andel energi från sol ska vara 15 procent år 2030. Det kräver att takten i utbyggnaden fördubblas till minst 1 procentenhet om året, eftersom andelen solel just nu bara är 1 procent och bara ökar med en halv procentenhet om året.

— Malmö stad använder mycket el och har många solcellsvänliga tak. Kommunen måste gå före. Det blir dock märkligt när S och L bara pratar om öka tempot, men inte vågar höja ribban, säger Kami Petersen (MP), ledamot i servicenämnden.

 

För mer information kontakta

Kami Peterson (MP), ledamot i servicenämnden
070-893 69 00

 

Relaterade nyheter

Malmö, 3 november 2019

”Minska inpendlande bilister till Malmö”

Malmö, 31 oktober 2019

Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.

Malmö, 1 oktober 2019

Ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna i Malmö stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter