Kami Petersen

Kandidat till regionfullmäktige i Skåne

Kami Petersen
Kamis hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

Mer om Kami Petersen

Kami Petersen om politik

Jag vill att alla ges makt att göra hållbara val, utan att stoppas av fattigdom, sjukdom eller okunskap. Jag vill jobba för en hälsosam miljö, fri från avgaser och bekämpningsmedel. Jag vill verka för en demokratisk kultur för fria sinnen. Jag vill jobba för en jämställd och förebyggande vård, som ser de röstsvagas ohälsa och inte moraliserar kring beroende.

Jag vill stärka städernas motståndskraft mot klimatförändringar och utveckla kusternas och landsbygdens klimatsmarta näringar. Jag vill skapa en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad i Skåne, och ge människor möjlighet att resa utan att förstöra med en utbyggd och bekväm kollektivtrafik. Jag vill bygga våra samhällen så att de underlättar en aktiv vardag till fots eller på cykel. Människor ska ha möjlighet att bidra till samhället utan att sluta utvecklas och utan att bli sjuka.

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Malmö
  1. Andreas Holmgren
  2. Annika Elwert
  3. Asma Saleh
  4. Bassem Nasr
  5. Carl-Erik Flodmark
  6. Ellen Kasimir
  7. Emelie Edström
  8. Gustav Svanborg Edén
  9. Isabella Iman Al Khafaji
  10. Janne Grönholm
  11. Johanna Öfverbeck
  12. Jouni Borglund
  13. Kami Petersen
  14. Karolin Johansson
  15. Kristina Aurell
  16. Lotte Sigurd
  17. Louise Arndt
  18. Lucas Carlsson
  19. Lutfi Zuta
  20. Malte Roos
  21. Mohamed Yassin
  22. Måns Berger
  23. Mårten Espmarker
  24. Märta Stenevi
  25. Stefana Hoti
 2. Kandidater regionfullmäktige Malmö
  1. Annika Elwert
  2. Asma Saleh
  3. Carl-Erik Flodmark
  4. Emelie Edström
  5. Isabella Iman Al Khafaji
  6. Janne Grönholm
  7. Jouni Borglund
  8. Kami Petersen
  9. Karolin Johansson
  10. Kristina Aurell
  11. Lisa Luckman
  12. Lucas Carlsson
  13. Lutfi Zuta
  14. Måns Berger
  15. Mårten Espmarker
 3. Kandidater riksdagen Malmö
  1. Asma Saleh
  2. Emelie Edström
  3. Isabella Iman Al Khafaji
  4. Johanna Öfverbeck
  5. Jouni Borglund
  6. Julia Grönholm
  7. Kami Petersen
  8. Karolin Johansson
  9. Kristina Aurell
  10. Louise Arndt
  11. Lutfi Zuta
  12. Malte Roos
  13. Mohamed Yassin
  14. My Gillberg
  15. Måns Berger
  16. Mårten Espmarker
  17. Nils Karlsson
  18. Rasmus Ling
  19. Stefana Hoti
 4. Kommunfullmäktige Malmö
  1. Anders Törnblad
  2. Bassem Nasr
  3. Johanna Öfverbeck
  4. Kami Petersen
  5. Louise Arndt
  6. Lucas Carlsson
  7. Lutfi Zuta
  8. My Gillberg
  9. Märta Stenevi
  10. Nils Karlsson
 5. Politiska sekreterare i Malmö
  1. Frida Roijer
  2. Johanna Öfverbeck
  3. Kami Petersen
  4. Måns Berger
  5. Tona Ishaq
 6. Regionombud MP Malmö
  1. Anders Åkesson
  2. Asma Saleh
  3. Birgitta Lybegård
  4. Henning Norén
  5. Inger Torstensdotter Åhlin
  6. Isabella Cassland
  7. Kami Petersen
  8. Karolin Johansson
  9. Lutfi Zuta
  10. Mohamed Yassin
  11. Måns Berger
  12. Märta Stenevi
  13. Rolf Wernbro
  14. Stefan Sandberg
 7. Styrelsen Miljöpartiet Skåne
  1. Anette Mårtensson
  2. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  3. Carl-Erik Flodmark
  4. Dolores Öhman
  5. Emma Nilsson
  6. Fredrik Hanell
  7. Kami Petersen
  8. Kjell Stjernholm
  9. Lars Lundström
  10. Marcus Friberg
  11. Åsa Jidebom