Kami Petersen

Politisk sekreterare, Malmö stad

Kami Petersen
Kamis hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Malmö
  1. Andreas Holmgren
  2. Annika Elwert
  3. Asma Saleh
  4. Bassem Nasr
  5. Carl-Erik Flodmark
  6. Ellen Kasimir
  7. Emelie Edström
  8. Gustav Svanborg Edén
  9. Isabella Iman Al Khafaji
  10. Janne Grönholm
  11. Johanna Öfverbeck
  12. Jouni Borglund
  13. Kami Petersen
  14. Karolin Johansson
  15. Kristina Aurell
  16. Lotte Sigurd
  17. Louise Arndt
  18. Lucas Carlsson
  19. Lutfi Zuta
  20. Malte Roos
  21. Mohamed Yassin
  22. Måns Berger
  23. Mårten Espmarker
  24. Märta Stenevi
  25. Stefana Hoti
 2. Kandidater regionfullmäktige Malmö
  1. Annika Elwert
  2. Asma Saleh
  3. Carl-Erik Flodmark
  4. Emelie Edström
  5. Isabella Iman Al Khafaji
  6. Janne Grönholm
  7. Jouni Borglund
  8. Kami Petersen
  9. Karolin Johansson
  10. Kristina Aurell
  11. Lisa Luckman
  12. Lucas Carlsson
  13. Lutfi Zuta
  14. Måns Berger
  15. Mårten Espmarker
 3. Kandidater riksdagen Malmö
  1. Asma Saleh
  2. Emelie Edström
  3. Isabella Iman Al Khafaji
  4. Johanna Öfverbeck
  5. Jouni Borglund
  6. Julia Grönholm
  7. Kami Petersen
  8. Karolin Johansson
  9. Kristina Aurell
  10. Louise Arndt
  11. Lutfi Zuta
  12. Malte Roos
  13. Mohamed Yassin
  14. My Gillberg
  15. Måns Berger
  16. Mårten Espmarker
  17. Nils Karlsson
  18. Rasmus Ling
  19. Stefana Hoti
 4. Kommunfullmäktige Malmö
  1. Anders Törnblad
  2. Bassem Nasr
  3. Johanna Öfverbeck
  4. Kami Petersen
  5. Louise Arndt
  6. Lucas Carlsson
  7. Lutfi Zuta
  8. My Gillberg
  9. Märta Stenevi
  10. Nils Karlsson
 5. Politiska sekreterare i Malmö
  1. Frida Roijer
  2. Johanna Öfverbeck
  3. Kami Petersen
  4. Måns Berger
  5. Tona Ishaq
 6. Regionombud MP Malmö
  1. Anders Åkesson
  2. Asma Saleh
  3. Birgitta Lybegård
  4. Henning Norén
  5. Inger Torstensdotter Åhlin
  6. Isabella Cassland
  7. Kami Petersen
  8. Karolin Johansson
  9. Lutfi Zuta
  10. Mohamed Yassin
  11. Måns Berger
  12. Märta Stenevi
  13. Rolf Wernbro
  14. Sawsan Hadid
  15. Stefan Sandberg
 7. Styrelsen Miljöpartiet Skåne
  1. Anders Åkesson
  2. Anette Mårtensson
  3. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  4. Dolores Öhman
  5. Elisabet Knutsson
  6. Fredrik Hanell
  7. Kami Petersen
  8. Kjell Stjernholm
  9. Lars Lundström
  10. Marcus Friberg