Kami Petersen

Ledamot i regionfullmäktige i Skåne

Kamis hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Aktuella frågor för Kami Petersen

Mer om Kami Petersen

Kami Petersen om politik

Jag vill att alla ges makt att göra hållbara val, utan att stoppas av fattigdom, sjukdom eller okunskap. Jag vill jobba för en hälsosam miljö, fri från avgaser och bekämpningsmedel. Jag vill verka för en demokratisk kultur för fria sinnen. Jag vill jobba för en jämställd och förebyggande vård, som ser de röstsvagas ohälsa och inte moraliserar kring beroende.

Jag vill stärka städernas motståndskraft mot klimatförändringar och utveckla kusternas och landsbygdens klimatsmarta näringar. Jag vill skapa en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad i Skåne, och ge människor möjlighet att resa utan att förstöra med en utbyggd och bekväm kollektivtrafik. Jag vill bygga våra samhällen så att de underlättar en aktiv vardag till fots eller på cykel. Människor ska ha möjlighet att bidra till samhället utan att sluta utvecklas och utan att bli sjuka.