Miljöpartiet i Malmö går till val på att rädda klimatet, skydda miljön och öka den sociala rättvisan

Nu lanserar Miljöpartiet i Malmö sitt valmanifest inför valet 2022. Partiet går till val med 10 vallöften till Malmöborna för att rädda klimatet, skydda miljön och öka den sociala rättvisan.

– Vi vill se ett hållbart Malmö, med blomstrande natur, ren luft och ett klimat i balans. Det ska vara lätt att ha en hållbar vardag i Malmö, och omställningen behöver göra livet bättre för alla Malmöbor. Malmö ska också vara en stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt, med samma möjligheter att förverkliga sina drömmar, säger Stefana Hoti, Miljöpartiets förstanamn i kommunvalet:

– Behovet av att ställa om till en hållbar stad för både människor och natur är tydligare än någonsin. När Malmöborna står vid valurnan så behöver de inte välja mellan klimat och miljö, eller social rättvisa. Vårt valmanifest visar att en röst på Miljöpartiet ger Malmöborna både och.

Bland de förslag Miljöpartiet i Malmö vill genomföra nästa mandatperiod finns:

  • Vi vill plantera många fler träd längs Malmös gator, mellan husen och i kvartersparker, för att skydda Malmöborna från värmeböljor och skyfall. Miljöpartiet går till val på att alla Malmöbor ska kunna se 3 träd från sina fönster och ha max 300 meter till närmsta kvarterspark. Vi vill också att 30 procent av staden skuggas av trädkronor.
  • Vi vill rusta upp slitna skolor i utsatta områden. Vi vill se en invändig och utvändig genomgång och satsa på att göra skolgårdar roligare och grönare. Den fysiska miljön påverkar trivsel och studiero och signalerar också samhällets närvaro i ett område.
  • Vi vill förbjuda äldre dieselbilar i Malmö från 2025, för att kraftigt minska partikelutsläppen från fordonsflottan. Genom att få bort dessa fordon kommer vi att förhindra att ett antal barn drabbas av astma varje år.
  • Vi vill slopa avgiften för skyddat boende. De våldsutsatta kvinnorna och medföljande barn är brottsoffer som flyr. Det är inte rimligt att någon ska betala en avgift för att få skydd.

För mer information eller intervju, kontakta Stefana Hoti på 073-234 24 82.

Relaterade nyheter

Malmö, 28 september 2022

Pressmeddelande: Klimatdebatt avslutar mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter