Energi

Energi

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Utsläppen måste ner, snabbt och radikalt. Vi vill att hela Malmö försörjs av 100 procent förnybar energi till 2030.

Vi vill:
  • 100 procent förnybar energi.
  • Solceller på alla tak.
  • Malmökraft för mer lokalproducerad el.
  • Satsa på havsbaserad vindkraft.

Vi vill att hela Malmö försörjs av 100 procent förnybar energi till 2030. Då behövs kraftig utbyggnad av sol- och vindkraft och energieffektiviseringar i byggnader, samt förnybara och hållbara bränslen. Redan tidigare har vi har drivit igenom att Malmö stads fastigheter använder 100 procent förnybar energi. Nu behöver Malmö stad fokusera på att göra energieffektiviseringar i alla byggnader. Vi vill också att staden bygger ut energirådgivningen för stöd och rådgivning kring el och energi till Malmöborna. Det måste bli lättare att påverka sin elräkning.

Solceller är ett effektivt sätt att producera energi lokalt och i Malmö finns det många tak som lämpar sig för utbyggnad. Vi vill att staden kraftigt bygger ut solcellerna på egna byggnader och att stötta andra som vill göra det i staden. Vi är positiva till att undersöka om ett kommunalt bolag skulle innebära fler solceller i staden. Därför vill vi starta Malmökraft, ett kommunalt bolag där Malmöbor, företag och organisationer kan bli andelsägare genom att ansluta sina sol- och vindkraftsanläggningar.

De förnybara energikällorna har den stora fördelen att de går att bygga ut snabbt och är dessutom betydligt billigare än exempelvis investeringar i ny kärnkraft. Vi vill att Malmö stad investerar i fler vindkraftverk. Havsbaserad vindkraft, det vill säga vindkraft som ligger långt ut till havs, har en stor potential att kunna leverera mycket och pålitlig energi. Erfarenheterna från Lillgrund, de havsbaserade vindkraftverken söder om Öresundsbron, är att de kan gynna den lokala biologiska mångfalden och bidra med reveffekt där fiskar kan hitta föda och söka skydd. Vi ser gärna mer havsbaserad vindkraft där det lämpar sig.

Nyheter på Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter