Folkhälsa

Miljöpartiet vill

  • att sjuktalen halveras bland de offentligt anställda

Alltför många drabbas av skadlig stress och ohälsa i sitt arbete och Norrtälje kommun har höga ohälsotal. Vi vill vända den utvecklingen. Det nuvarande läget innebär ett stort slöseri med resurser framförallt för invånaren men också för kommunen. Behovet av att rekrytera medarbetare är stort och därför krävs fortsatt mycket arbete för att locka till oss kompetent personal. För oss är det viktigt att medarbetare så långt det är möjligt får ha inflytande och vara delaktiga i sin arbetssituation. Det har visat sig att det bidrar till hälsa.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: