Nyckelpersoner


Camilla Rydstrand
GRUPPLEDARE
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
E-post: Camilla.rydstrand@norrtalje.se

– Visioner kan vara bara floskler, men just Norrtäljes vision gillar jag faktiskt. ”Global livsstil, lokalt liv”. För mig säger den att Norrtälje kommun är precis lagom. Kommunen är tillräckligt stor för att orka och våga gå i framkant och visa vägen mot en hållbar livsstil, men ändå tillräckligt liten för att kunna testa anpassade, lokala lösningar för våra behov av skola, vård, livsmedel och diverse tjänster.
Det behöver vi i politiken ta tillvara!
Som gruppledare för miljöpartiet i Norrtälje vill jag bidra till att fler får upp ögonen för att de indikatorer som idag används för att mäta framgång inte speglar hållbarhet vare sig socialt eller miljömässigt. Vi använder inte resurser på ett sätt som fungerar i längden. Det fungerar inte ens nu.


Andreas Hagstedt
ANDRE GRUPPLEDARE
Ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn-och skolnämnden.
E-post: andreas.hagstedt@norrtalje.se


Maria Gerlofson
LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ersättare i kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje, KSON.
E-post: maria.gerlofson@norrtalje.se

– Jag är en skärgårdskvinna som tidigt fick lära mig sjövett, filea en abborre, lägga nät och ta hand om det som jorden ger. Jag har upplevt hur naturen förändrats, hur fisken inte längre kan ätas, grundvattnet allt oftare är en bristvara och hur mångfalden i naturen minskat. Jag vill vända den negativa utvecklingen.
Jag blev aktiv i Miljöpartiet för att verka för de grundläggande värderingar jag tycker är viktiga, såsom medmänsklighet och omsorg om oss själva, andra och planeten.
I över trettio år har jag varit egenföretagare som skribent, och individ– och teamcoach. Jag vill stötta Norrtäljes företag i olika former till ökad hållbarhet, sund omställning och smarta innovationer. Norrtälje med sin storlek och variation skulle kunna bli en föregångare och ett föredöme.


William Olsson
ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
E-post: william.olsson@mp.se

– Jag kommer från Simpnäs på Norra Väddö och arbetade fram tills jag blev 20 år i restaurang som servitör och bartender. Nu bor jag i Norrtälje stad med min sambo och våra två barn. Jag arbetar sedan några år tillbaka med kommunikation för Miljöpartiet Stockholms län i rollen som digital manager. Jag är tidigare ordförande för Miljöpartiet Norrtälje och har varit engagerad i föreningen sedan 2014. Jag brinner en starkare välfärd och en kraftfull omställning för att klara klimatkrisen.


Anja Lundin
Ledamot i val- och demokratinämnden.
E-post: anja.lundin@hotmail.com

– Dagligen ser och hör jag om sådant som borde och kan fungera bättre. Ingen kan förändra allt, men alla kan förändra något. Tillsammans kan vi få en fungerande och hållbart all-inkluderande vardag där de val vi gör dagligen både gör gott och känns bra, framförallt ska valfriheten alltid finnas där och inte vara begränsad till de få, utan vara likvärdig på riktigt. Dina behov förändras genom livet och samhället bör kunna tillgodose behoven i alla skeden på ett tryggt sätt.


Magnus Hellström
Ersättare i val- och demokratinämnden.
E-post: magnus.hellstrom@norrtalje.se


Bengt Annebäck
GRÖNA SENIORER
Sammankallande för Norrtäljedistriktet.
E-post: bengt.anneback@gmail.com

Kai Larsson
Ledamot i bygg-och miljönämnden.
E-post: Kai.larsson@norrtalje.se

Ulf Rosengren
Ledamot i Campus Roslagen AB.
E-post: Ulf@rosengren.eu

Rolf Ström
Ersättare i socialnämnden.
E-post: rolf.strom@norrtalje.se


Karin Persson
Ordförande i Miljöpartiet de gröna i Norrtälje.
E-post: karin.mp2018@gmail.com
– Som person engagerar jag mig i den biologiska mångfalden, genom att minska på gräsmatta, delta i hembygdsföreningens aktivitet att kratta ängarna, ta bort blomsterlupinerna, och tex frilägga en gammal ek. Jag minskar mina utsläpp genom att ha slutat flyga, installerat solceller, och äter klimatsmart. Jag är sedan 2015 flyktingvolontär, och det har gett mig nya vänner och många insikter kring villkoren för flyktingar som kommer till Sverige. Men det räcker inte att försöka göra rätt som privatperson. Mycket behöver göras på samhällsnivå. Därför engagerade jag mig politiskt i Miljöpartiet, som har en bred politik, alltid med hållbarhet i fokus.

Katarina Rosengren
Politisk sekreterare för MP Norrtälje
Ersättare i kultur-och fritidsnämnden.
E-post: polsek@mp-ne.se, katarina.rosengren@norrtalje.se

Bridget Wedberg
Ledamot i Naturvårdsstiftelsen.

Maria Kahlert
Ersättare i Östra Svealands Kustvårdsförbund.