MP värnar de basala behoven i budget 2023

MP värnar de basala behoven i budget 2023

Kommunfullmäktiges representanter från MP, Camilla Rydstrand (gruppledare) och Maria Gerlofson, under måndagens budgetdebatt i kommunfullmäktige.

Miljöpartiets budget 2023 har som främsta prioritering att leverera på de grundläggande kommunala uppdragen och säkerställa tillräckligt stöd för de invånare som är allra mest utsatta.
Oavsett om Du blir sjuk, arbetslös, utsatt för våld eller har svårt att klara skolan, så
ska du kunna lita på att din kommun är rustad att stödja dig på bästa sätt.
Vår kommun ska också vara rustad för att kunna hantera kriser oavsett om det rör sig
om pandemier, klimatförändringar eller oroligheter i världen. Vi vill se en kommun
med lågt klimatavtryck, livskraftiga ekosystem och högre grad av självförsörjning på
både mat och energi.

Miljöpartiets vill att utgångsläget för budgetering ska vara att alla nämnder
ska erhålla en objektiv prisuppräkning baserat på Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR:s) prognosticerade prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV för 2023
uppgår per oktober 2022 till 6 procent (6,9 % för lönekostnader och 4,1 % för övriga
kostnader). Prisuppräkningarna i styrets förslag till budget bygger på 2,4 procent för
löneökningar och 3,0 procent för kostnader.
Det står klart redan idag att prisökningarna närmsta året kommer att vara något
utöver det vanliga. Att utgå från hälften av väntade prisuppräkningar vid budgetering
innebär ett ospecificerat effektiviseringskrav utan redovisning av vare sig
kvalitetspåverkan eller inverkan på personalens arbetssituation.
De särskilda uppräkningarna som gjorts på nämnderna utöver den generella
prisuppräkningar har vi valt att behålla för samtliga nämnder förutom
Kommunstyrelsen där merkostnader för entreprenad förväntas kunna inrymmas i en
prisuppräkning enligt PKV.

Läs hela MP:s budget här: MPs budget 2023

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter