Klimat och miljö

Miljöpartiet vill

  • att vår kommun tar sin del av ansvaret vad gäller Parisavtalets 2 graders mål.
  • att matsvinnet ska halveras i all kommunal verksamhet
  • att giftfria miljöer utan skadliga kemikalier ska bli verklighet. Våra barns miljöer ska prioriteras i arbetet.
  • att Färsna gård ska utvecklas som besöksgård och naturpedagogiskt centrum, liksom Naturcentrums arbete med naturvård. Färsnaskogens bör bli ett naturreservat.

Det går inte att kompromissa med naturens villkor.
När vi utnyttjar naturresursena och pressar ut mer än vad planeten kan erbjuda slår det tillbaka på oss människor och de ekosystemtjänster vi är beroende av. 
Vi ser det globalt med klimatförändringarna och färre pollinerande insekter. Vi ser det även i vår egen skärgårdskommun med minskade fiskbestånd i Östersjön samt övergödning med algblommning som följd.   

Vi vill göra det lätt att ha en hållbar livsstil i Norrtälje kommun. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som sätter mindre press på planeten. Låt oss tillsammans välja att sätta högre värde på god hälsa, storslagen natur och minnensvärda upplevelser med ett vardagspussel som är lättare att lägga utan överkonsumtion.
Det går att bygga ett samhälle som hushållar med naturens resurser och håller sig inom gränserna för vad vår enda planet har att ge - och må bättre samtidigt. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: