Kultur och fritid

Miljöpartiet vill

  • att vi ska få ett allaktivitetshus i Norrtälje stad.
  • att kulturskolan breddas så att fler barn får tillgång till kultur - dans, teater och musik.
  • att föreningsbidragen ska fördelas jämställt och att barn och unga prioriteras.
  • att nya initiativ och nytänkande stödjs inom det fria kulturlivet.

Att kunna ha en aktiv och meningfull fritid är viktigt för alla oavsett ålder, livsituation och förutsättningar. Alla ska få möjlighet till att utöva, kultur, idrott eller annan fritidsverksamhet oavsett vem en är och vilka ambitioner och förutsättningar en har.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: