Mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Miljöpartiet vill

  • att det våldsförebyggande arbetet utökas.
  • att fler kommunala verksamheter HBTQ-certifieras.
  • att en fond inrättas med syfte att stimulera föreningslivet och det civila samhället till insatser som ökar integration.
  • att det finska förvaltningsområdet fortsätter utvecklas med fokus på barn - och äldreomsorg.

Varje människas grundläggande rättigheter ska respekteras. Alla former av våld måste bekämpas. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella trakasserier och hedersförtryck kräver fortsatta insatser. Rasism, främlingsfientlighet och hatbrott får aldrig bli normaliserat. Alla ska ges chans till ett bra liv, och därför behöver arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet stärkas. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: