Skola

Utbildning och social gemenskap är bland de viktigaste byggstenarna i ett gott demokratiskt samhälle. Skolan i Norrtälje kommun ska ge dig som elev lika goda möjligheter, oavsett var du kommer ifrån, vilka föräldrar du har och oavsett dina styrkor och intressen.

Miljöpartiet vill:

  • Prioritera skolplatser i kommunal eller i civilsamhällets regi i stället för etablering av vinstdrivande friskolor.
  • Satsa på ett starkt elevhälsoteam i skolan och minska kravet på diagnos för att få stöd.
  • Säkra tillgång till anpassad skola och omsorg för elever med neuropsykiatriska diagnoser eller annan funktionsnedsättning.
  • Genomföra fler insatser för att minska utslagningseffekten i skolan – en bra skola fungerar för en mångfald av elever.
  • Se till att skolorna blir en mer attraktiv arbetsplats genom att satsa på högre lärartäthet, minskad administration, möjligheter till fortbildning och komplettering av behörigheter.
  • Minska undervisningstiden och omfattning av mentorsuppdrag för lärarna så att de hinner finnas för eleverna – med sikte på förbättrad arbetsmiljö, ökade kunskapsresultat och minskad psykisk ohälsa.
  • Införa en ny modell för fördelning av skolpeng som ger förutsättningar för att driva bra skolor även där det geografiska elevunderlaget är mindre, och som tar hänsyn till olika elevers förutsättningar.
  • Skola och förskola ska ha tillräckligt stora friytor och grönytor, tillräckligt små barn- och elevgrupper så att skolmiljö blir något som främjar kunskapsinhämtningen, inte tvärtom.
  • Mer flexibla regler för skolskjuts som skapar förutsättningar att öka upptagningsområden till mindre skolor. Rätten till skolskjuts ska inte baseras på antal meter till hållplats utan antal meter under rimliga säkerhetsförhållanden.

 

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter