Vård och omsorg

Vård och omsorg

När du blir sjuk ska du bemötas med värdighet, kompetens och medkänsla. Vården ska ges efter behov i hela regionen. Samverkansvinster ger effektivare och bättre vård än konkurrens mellan många olika vårdbolag. Den mest lönsamma vårdinsatsen är att minska vårdbehovet genom förebyggande arbete. Läkare ska kunna ägna sig åt att utveckla vården i stället för ekonomin. Vi ska ha en hållbar och lättillgänglig sjukvård i hela kommunen. Vi behöver också satsa stort för att minska den psykiska ohälsan.

Miljöpartiet vill:

 • Prioritera förebyggande insatser, exempelvis genom återkommande hälsoundersökningar.
 • Göra primärvården till basen i sjukvården, med en större del av sjukvårdsbudgeten.
 • Att alla patienter i primärvården får en namngiven läkare och sjuksköterska som de snabbt kan få kontakt med via internet eller telefon.
 • Att specialiserad rehabilitering för patienter med stressproblematik och långvarig värk ska erbjudas inom kommunen igen.
 • Fortsätta att utveckla en sammanhållen vård och omsorg genom Norrtäljemodellen.
 • Förbättra tillgång till Barn och ungdomspsykiatri i primärvården, för att avlasta BUP och förbättra stödet till elevhälsan.
 • Förstärka vuxenpsykiatrin med ett mobilt uppsökande team.
 • Förstärka primärvårdens psykiatri och komplettera med internetpsykiatri.
 • Bygga ut Norrtälje sjukhus.
 • Utreda möjligheter till ett BB för okomplicerade förlossningar i anslutning till Norrtälje sjukhus.
 • Att alla multisjuka sköra patienter kan få vård i hemmet via mobila team.
 • Stimulera och ta vara på idéburen sjukvård som psoriasismottagningen.
 • Inrätta mobil röntgen, som kan ge service i yttre delen av kommunen.

 

Nyheter på Vård och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter