Skola

Miljöpartiet vill

  • att resurserna fördelas utifrån elevernas och skolornas behov.
  • att en skola med stärkt personaltäthet startas för elever med stort behov av särskilt stöd.
  • giftfria miljöer utan skadliga kemikalier ska bli verklighet. Våra barns miljöer ska prioriteras i arbetet.
  • att förutsättningar ges för att utveckla den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen.

En bra skola kännetecknas av engagerade lärare och skolledning som får bra förutsättningar för sitt uppdrag. Det är de som ser till att barnen blir sedda och känner sig trygga. Det är viktigt att läraren får fokusera på barn och undervisning.  Det är också lärarna och skolledningen som bäst kan avgöra vilken inriktning och vilka behov som ska prioriteras.

Vi vill ge rektorer, lärare och elever arbetsro och en bra arbetsmiljö!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: