Vård och omsorg

Miljöpartiet vill

  • att detaljstyrningen inom hemtjänsten ska minska.
  • att valfriheten och inflytandet för personer med funktionsvariationer ökar genom att införa Lagen om valfrihet inom daglig verksamhet.
  • att psykiatrin åter får ett mobilt team
  • att hemtjänsten organiseras så att fler företag inte åker till samma område.

Vården och omsorgen ska vara jämlik, förebyggande och ha god kvalitet. Vi blir allt fler äldre och de förebyggande insatserna måste prioriteras. Ett exempel är ökade möjligheter till fysisk aktivitet.  Samverkan med civilsamhället te x gällande mötesplatser för äldre är viktigt och bör utvecklas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: