Andreas Tranderyd

Vice distriktsordförande för Miljöpartiet Örebro län, ledamot i Kommunfullmäktige i Hallsberg

Andreas Tranderyd

Andreas Tranderyd

Uppdrag

 1. Beredningen för somatisk specialistsjukvård och högspecialicerad vård - Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
 2. Kommunfullmäktige Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Linda Eng
  3. Lotta Öhlund
 3. Kommunstyrelsen Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Lotta Öhlund
 4. Miljö- och naturvårdsrådet Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
 5. Regionfullmäktige - Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Camilla Hansén
  3. Fredrik Persson
  4. Marcus Willén Ode
  5. Mats Gunnarsson
  6. Monika Aune
 6. Styrelse - MP Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Anneli Weiner
  3. Camilla Hansén
  4. Carina Riberg
  5. Daniel Ekelund
  6. Lea Strandberg
  7. Malin Bjarnefors