Andreas Tranderyd

Vice ordförande kommunstyrelsen Hallsberg, distriktsordförande för Miljöpartiet Örebro län

Andreas Tranderyd

Andreas Tranderyd

Uppdrag

 1. Bildningsnämnden Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Linda Eng
 2. Förtroenderådet
  1. Andreas Tranderyd
  2. Anna Bodjo
  3. Annika Eriksson
  4. Anton Nordqvist
  5. Birgitta Kahn
  6. Brita Wessinger
  7. Dolores Öhman
  8. Elin Olsson
  9. Elisabeth Wanneby
  10. Emma Nilsson
  11. Emma Nohrén
  12. Fredrik Hanell
  13. Joann Ling
  14. Kerstin Lindberg
  15. Kerstin Åkesson
  16. Lise Augustsson
  17. Magnus Gunnarsson
  18. Magnus Wåhlin
  19. Marcus Friberg
  20. Maria Alfredson
  21. Marielle Lahti
  22. Marita Bengtsson
  23. Martin Nilsson
  24. Mats Berglund
  25. Mia Sköld
  26. Mikael Vilbaste
  27. Mårten Espmarker
  28. Niclas Malmberg
  29. Sophia Nilsson
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 3. Kandidater regionfullmäktige Örebro län
  1. Agneta Nilsdotter
  2. Andreas Tranderyd
  3. Ann-Kristin Spåls
  4. Anna Richert
  5. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  6. Camilla Hansén
  7. Carina Riberg
  8. Catrin Steen
  9. Daniel Ekelund
  10. Fredrik Persson
  11. Gunnar Oest
  12. Helena Bosved
  13. Ia Malmqvist
  14. Ingrid Fries Hansson
  15. Jan Elof Larsson
  16. Jasmine Ivarsson
  17. Johan Eliasson
  18. Johan Nyström
  19. Jonas Eriksson
  20. Lea Strandberg
  21. Linn Bergqvist
  22. Linn Wennberg
  23. Lotta Öhlund
  24. Magnus Lander
  25. Malin Bjarnefors
  26. Marcus Willén Ode
  27. Margareta Widell
  28. Maria Sääf
  29. Marita Haraldson
  30. Mats Gunnarsson
  31. Monika Aune
  32. Petra Käller
  33. Pia Frohman
  34. Pontus Olofsson
  35. Sara Bronner
  36. Simon Tullstedt
  37. Sofie Nordenhaag Law
  38. Tomas Dahlberg
 4. Kandidater riksdagen Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  3. Camilla Hansén
  4. Catrin Steen
  5. Daniel Ekelund
  6. Elin Hylander
  7. Fredrik Persson
  8. Helena Bosved
  9. Ia Malmqvist
  10. Inger Griberg
  11. Ingrid Fries Hansson
  12. Jan Elof Larsson
  13. Jasmine Ivarsson
  14. Jesper Sjöberg Räftegård
  15. Johan Eliasson
  16. Jonas Eriksson
  17. Katarina Bååth
  18. Linn Bergqvist
  19. Linn Wennberg
  20. Lotta Öhlund
  21. Magnus Lander
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Willén Ode
  24. Margareta Widell
  25. Maria Sääf
  26. Mats Gunnarsson
  27. Monika Aune
  28. Natalie Peart
  29. Pia Frohman
  30. Sara Bronner
  31. Sofie Nordenhaag Law
 5. Kommunfullmäktige Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Lotta Öhlund
  3. Östen Tylebrink
 6. Kommunstyrelsen Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Lotta Öhlund
 7. Kultur- och fritidsutskottet Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
 8. Regionfullmäktige Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Camilla Hansén
  3. Catrin Steen
  4. Fredrik Persson
  5. Mats Gunnarsson
  6. Monika Aune