Eva Ternegren

Ordförande i Folkhögskolestyrelsen i VGR, ordinarie ledamot regionfullmäktige VGR m.m.

Eva Ternegren Foto Catharina Fyrberg

Eva Ternegren

Mer om Eva Ternegren

Eva Ternegren om politik

Uppdrag: ordförande i Folkhögskolestyrelsen i Västra Götalandsregionen
ordinarie ledamot i Regionfullmäktige VGR
andre vice ordförande i Inköp och upphandling, Göteborgs kommun
ordinarie ledamot, Förskolenämnden Göteborg
ledamot i medlemssamrådet för Samordningsförbundet Göteborg.

 

Jag vill ta ansvar för en grön utveckling i Göteborg. Miljöhänsyn ska övervägas i alla politiska beslut.

Jag vill bidra till att Miljöpartiet ska bli bättre på att ha en engagerad politik på alla politikområden så som näringsliv, integration och kultur.

I de mindre företagen skapas de flesta jobben; jag vill påverka småföretagandets villkor till exempel genom att anpassa den offentliga upphandlingen så att fler företag kan delta och få bort fokus på lägsta pris.

Sociala hänsyn i upphandling är ett bra verktyg för att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. Cirkulär ekonomi är intressant och ska stimuleras.

Jag är socionom och arbetar med företagsutveckling inom den sociala ekonomin.