Eva Ternegren

Ordförande i Folkhögskolestyrelsen i VGR, ordinarie ledamot regionfullmäktige VGR m.m.

Eva Ternegren Foto Catharina Fyrberg

Eva Ternegren

Mer om Eva Ternegren

Eva Ternegren om politik

Uppdrag: ordförande i Folkhögskolestyrelsen i Västra Götalandsregionen
ordinarie ledamot i Regionfullmäktige VGR
andre vice ordförande i Inköp och upphandling, Göteborgs stad
ersättare, Miljö- och klimatnämnden  Göteborgs stad
ledamot i medlemssamrådet för Samordningsförbundet Göteborg.

 

Jag vill ta ansvar för en grön utveckling i Göteborg. Miljöhänsyn ska övervägas i alla politiska beslut.

Jag vill bidra till att Miljöpartiet ska bli bättre på att ha en engagerad politik på alla politikområden så som näringsliv, integration, offentlig upphandling och kultur.

I de mindre företagen skapas de flesta jobben; jag vill påverka småföretagandets villkor till exempel genom att anpassa den offentliga upphandlingen så att fler företag och idébruna aktörer kan delta och få bort fokus på lägsta pris.

Sociala hänsyn i upphandling och reserverad upphandlling är ett bra verktyg för att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. Cirkulär ekonomi är nödvändigt och ska stimuleras.

Jag är socionom och arbetar med företagsutveckling inom den sociala ekonomin. 

 

Personligt

Jag bor i västra Göteborg och vistas sommartid i Öckerö kommun. Mina personliga intressen handlar om olika kulturformer, musik (gärna levande), skönlitteratur och konst. Arkeoloig och historia är annat som jag kan ägna mig åt om jag hinner. Men mest är det ju politiker i alla former.

CV

Utbildad sociom och förskolärarre. Fil. kand examen i historia och arkeologi. Har arbetat bland annat som förskollärare på det första föräldrakooperativa daghemmet i Göteborg, som flyktingsekreterare, på Chalmers och som barnomsorgsassisent i Biskopsgården. Arbetat 30år på Coompanion Göteborg, ek.för.  som jag också var med och grundade.