Isabel Enström

Gruppledare

Det luktar omställning!
Isabels hjärtefrågor

Hav, vatten och fiske.

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Medmänsklighet.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Mångfald.

Jämställdhet och HBTQ.

Vatten och Avlopp.

Gröna jobb.

Kretslopp och resurshushållning.

Aktuella frågor för Isabel Enström

Mer om Isabel Enström

Isabel Enström om politik

Med en grön omställning tas miljö- och klimatansvar samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya företag och fler jobb. Tillväxt måste mätas utifrån fler faktorer än bara BNP.

Jag jobbar för:

  • 100% förnybar energi
  • klimatansvar genom grön omställning
  • en hållbar och rättvis jordbruks- och livsmedelspolitik
  • omställning till en hållbar gruv- och mineralpolitik
  • ett hållbart vatten- och avloppssystem med kretsloppsfokus
  • en giftfri miljö
  • migration, flyktingfrågor, interkulturell utveckling och
  • att stärka samhället genom mångfald och normkritik med fokus på jämställdhet och hbtq-frågor.

 

Personligt

2005 flyttade jag från Stockholm för att läsa ekologi på Högskolan på Gotland. Efter mina studier ville jag stanna kvar för att jag ser många unika möjligheter att göra Gotland till världens mest hållbara ö och också mångfaldens ö. Men för det krävs politiskt mod och samarbete.

Under min första mandatperiod i partipolitiken 2010-2014 har jag sett vilken skillnad Miljöpartiet gör i lokalpolitiken.
Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efter valet 2014 fick möjligheten att fortsätta påverka i majoritetssamarbete på Gotland.

Efter valet 2018 väntar en period i opposition, men jag kommer fortsätta att försöka genomföra så mycket grön politik som möjligt för ett starkare Gotland.

CV

Mandatperioden 2019-2022

Regionfullmäktige, ledamot

Gruppledare

Regionstyrelsen, ledamot

Tekniska nämnden och Tekniska nämndens arbetsutskott, ledamot

Gotlands Energi AB (GEAB), vice ordförande

Politisk sekreterare (20%)

 

Mandatperioden 2014-2018

Regionråd med ansvar för samhällsbygnadsfrågor

Regionfullmäktige, ledamot

Gruppledare

Regionstyrelsen och Regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande

Gotlands Energi AB (GEAB), vice ordförande

Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB, styrelseledamot

Wisby Strand Congress och Event Gotland AB, styrelseledamot

 

Regionordförande MP Gotland 2010/03 - 2015/03

Förtroenderådet 2010-2015

 

Mandatperioden 2010-2014

Regionfullmäktige, 2010-2012 ersättare, 2012- 2014 ledamot

Regionstyrelsen, ersättare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, t.f. ordförande

Gotlands Energi AB (GEAB), styrelseledamot