Levande hav, sjöar och vattendrag

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Friska hav lagrar in enorma mängder koldioxid ur atmosfären. Nu hotas haven av överfiske, övergödning, plastskräp och gifter. Djur och växter i hav och vatten står inför enorma utmaningar när klimatet förändras. Läget i de svenska haven är på många sätt akut. För att rädda havens liv krävs omfattande och kraftfulla åtgärder. Vi måste rädda våra vatten och livet i vattnen, nu.

Miljöpartiet vill

 • Införa en ny övergripande havslag för EU som styr mot ett friskt, levande och motståndskraftigt hav.
 • Inrätta fler, större och starkare skyddade områden i havet och i våra sjöar och vattendrag
  stoppa överfisket och skärp EU:s gemensamma fiskeripolitik.
 • Förbjuda industrifiske i Östersjön och stoppa bottentrålning.
 • Stoppa övergödningen, fasa ut användningen av miljögifter, stoppa spridningen av mikroplast och plastskräp till våra hav, sjöar och vattendrag.
 • Stoppa gruvdrift och okontrollerad exploatering av våra havsbottnar.
 • Skärp skyddet av våra livsviktiga dricksvattentäkter.
 • Stödja fiskeförvaltning i utvecklingsländer.
 • Försvara allemansrätten,  bevara strandskyddet och återskapa förstörda miljöer i kustzoner.
 • Stärka skyddet av våra dricksvattentäkter och se till att det finns fungerande reservvattentäkter.

Nyheter på Hav, vatten och fiske

MP kräver ny europeisk havslag

MP anmäler regeringen till EU-domstolen

Upprop: Rädda ålen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter