Rent vatten

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Miljöpartiet vill

 • öka skyddet av hav, kuster, sjöar och vattendrag, i Sverige och hela EU
 • rädda våra vatten från plastskräp genom att beskatta engångsartiklar, som kaffemuggar och plastlock, och förbjuda onödiga engångsartiklar,
 • rädda hav och vatten från gifter och övergödning,
 • göra fisket hållbart i hela världen,
 • säkra vårt dricksvatten.

Skydda hav och sjöar

Mer skydd av områden till havs och längs våra kuster är avgörande för att vi ska kunna njuta av en levande havsmiljö och biologisk mångfald, även i framtiden

Vi vill ge skydd åt svenska havs- och kustområden med fler marina reservat. Minst 20 procent av ytan ska skyddas. Därför vill vi ha mer pengar till miljön i statens budget. Strandskyddet ska värnas.

På EU-nivå driver vi på för att värna och förbättra livsmiljön i sjöar och vattendrag i hela Europa. Vi vill skydda mer natur, havsvikar och andra marina områden.

Rädda vattnet från plastskräp

I vilket vattendrag du än kupar händerna, var du än badar, finns små partiklar av plast. Om vi inte vänder utvecklingen nu kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Vi vill införa en skatt på alla engångsartiklar som ger nedskräpning, oavsett material: Take away-förpackningar, plastlock och muggar. Engångsgrejer av plast som kan ersättas med bättre material för miljön ska förbjudas.

Vi vill öka återvinningen av plast. Kraven på företagen ska skärpas så att de fixar bättre insamling av plastskräp, även i parker och på stränder. Mikroplaster ska förbjudas i hudkräm,smink, tvättmedel och andra produkter.

Mindre övergödning och gift

Våra barn ska kunna bada i havet utan att riskera att bli sjuka av algblomning. Konstgödsel är en stor bov bakom övergödningen av våra vatten. EU har en viktig roll att spela i arbetet för en renare Östersjö.

Vi vill gynna ekologiskt jordbruk fritt från konstgödsel och ge stöd till odlingar till havs som tar upp näringsämnen ur vattnet.

Vi vill ha bättre rening av små avlopp, förbud mot farliga ämnen och ett modernare jord- och vattenbruk för att minska risken att gödsel från land rinner ut i hav och sjöar.

Östersjön och andra hav hotas av miljögifter från många länder. Miljöpartiet driver på för ett globalt avtal som ska minska spridningen av kemikalier och vi jobbar för att minimera att rester av läkemedel sprids till vatten.

Gör fisket hållbart

När du köper fisk i mataffären ska du inte behöva fundera på vilka arter som hotas av utrotning. Fiskekvoterna ska sättas på en hållbar nivå. I EU jobbar Miljöpartiet för ett hållbart fiske, t.ex genom nya regler för att stoppa överfiske både i och utanför EU:s vatten

Vi vill gynna småskaligt och miljövänligt fiske. Vi vill stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske och förbjuda subventioner som leder till överfiske. Vi driver på för att förbjuda bottentrålning och fiske av ål och andra rödlistade arter. EU ska ha rättvisa och hållbara fiskeriavtal med andra länder.

Säkra vårt dricksvatten

De senaste somrarna har det varit brist på dricksvatten i stora delar av Sverige. Dricksvattnet måste säkras. Våtmarker har en viktig roll att spela för grundvattnet. Vi satsar på våtmarker i Sverige, och vill att satsningar görs även på EU-nivå.

Vi vill att mer hänsyn tas till ett förändrat klimat när vi planerar och bygger. Vi vill utveckla bättre kretsloppslösningar och hushållning med vatten. Natur som renar vatten naturligt ska få större skydd och återskapas. 

Miljöpartiet regerar

I regering har vi kämpat hårt och nått stora framgångar för levande hav och rent vatten. Vi har:

 • fördubblat miljöbudgeten
 • fördubblat skyddet av svenska havsområden: nu skyddas nästan 14 procent av havet,
 • storsatsat på insatser mot plast, kemikalier och övergödning,
 • börjat sanera vrak som läcker olja och bränsle runt Sveriges kust,
 • jobbat hårt för fiskeregleringar i skyddade områden,
 • arrangerat FN:s första havskonferens,
 • investerat i våtmarker för att säkra grundvattnet och skydda oss mot torka,
 • satsar ytterligare 200 miljoner kronor för att stärka arbetet med en ren havs- och vattenmiljö
 • satsar vi på miljöövervakning för att skydda våra hav och vatten

Läs mer

Miljöpartiet i regering gör #havsoffensiv
Miljöpartiet föreslår skatt på engångsartiklar
Miljöpartiet vill förbjuda mikroplaster
Miljöpartiets fördjupingsprogram för havs- och vattenpolitik

Nyheter på Hav, vatten och fiske

Vi vill rädda sillen, strömmingen och torsken i Östersjön

Stoppa bottentrålning i skyddade områden!

Global samverkan för att rädda haven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter