Rent vatten

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Friska hav lagrar in enorma mängder koldioxid ur atmosfären. Nu hotas haven av överfiske, övergödning, plastskräp och gifter. Djur och växter i hav och vatten står inför enorma utmaningar när klimatet förändras. Läget i de svenska haven är på många sätt akut. För att rädda havens liv krävs omfattande och kraftfulla åtgärder. Vi måste rädda våra vatten och livet i vattnen, nu.

Miljöpartiet vill

 • inrätta ett skyddat område av hela Östersjön, och skydda fler och större områden i Västerhavet
 • inför ett omedelbart fiskestopp för alla industritrålare på svenska vatten, samtidigt som det småskaliga fisket värnas
 • miljöpröva fisket och inför miljötillstånd för bottentrålning
 • stoppa övergödningen, fasa ut användningen av miljögifter, stoppa spridningen av mikroplast och plastskräp till våra hav, sjöar och vattendrag
 • skärp skyddet av våra livsviktiga dricksvattentäkter
 • att biståndet ska hjälpa till att bygga hållbara, klimatsmarta samhällen, skydda hav, främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • bygga ut vindkraften till havs snabbt i hela landet, med hänsyn till livet i havet.
 • ge rejäl ekonomisk återbäring till de kommuner där det byggs och finns vindkraft.
 • försvara allemansrätten och stärka strandskyddet.
  rädda kustens ekosystem — återskapa förstörda miljöer.
 • låt ekosystemen i haven sätta gränserna för hur mycket fisk som får fångas, inför en ekosystembaserad havsförvaltning och gå över till skonsamma fiskemetoder.
 • skydda minst 30 procent av världens hav.
 • stärka skyddet av våra dricksvattentäkter och se till att det finns fungerande reservvattentäkter.

Nyheter på Hav, vatten och fiske

MP anmäler regeringen till EU-domstolen

Upprop: Rädda ålen

Vi vill rädda sillen, strömmingen och torsken i Östersjön

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter