Jan Lindholm

Jans hjärtefrågor

Kärnkraft.

Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

”Det är alltid billigast att förebygga. Trygga barn, tillgänglighet för alla, bort med farliga kemikalier och minskande klyftor är exempel på hur man bäddar väl för framtiden.”

Mer om Jan Lindholm

Jan Lindholm om politik

Vi måste förbereda oss för ett nytt klimat

Klimatet på jorden förändras väldigt snabbt. Det betyder mer regn när det regnar, torrare ibland, varmare och kallare, kraftigare vindar helt enkelt mer extremt väder. Det vi bygger skall stå minst hundra år och måste därför byggas för det nya klimatets extremer.

Dalälven söder om Siljan slingrar sig fram i ett mäktigt lerlager och utgör därför exempel på risker för extrem nederbörd. Därför behövs en ny plan och bygglag som ger kommunerna verkliga möjligheter att styra så att det vi bygger idag klarar klimatet i morgon.

En hållbar ekonomi – ett villkor för välfärden

Tillväxtsamhället drivs av konsumenterna heter det. Konsumenter som vill byta fler prylar mot mer tid för umgänge, kultur och kunskap blir då ett hot mot den nyliberala tillväxtreligionen. Men tillväxt var bara ett medel för att nå välfärd inte ett mål i sig själv, det tycks många ha glömt.

Idag måste vi tänka globalt. Många råvaror och resurser, inte bara oljan, är ändliga. Den hållbara ekonomin måste bygga på ekosystemets produktionsförmåga och solens inflöde av energi. Vår uppgift är att bygga det samhället, lokalt och globalt.

Inomhusmiljö – ett folkhälsoproblem

Vi vistas allt mer inomhus i en miljö fylld av farliga kemikalier och ofta med fuktskador. Koncentrationssvårigheter, astma, överkänslighet och andra hälsoproblem kopplas allt oftare till dålig inomhusmiljö. Byggindustrin vill inte ta ansvar och vården saknar kunskap för att bevisa sambanden. Här nedan finns en länk där du kan läsa mer om frågan och ta del av material från två seminarier som hållits i riksdagen.

Dubbelspåret Falun - Borlänge

Dalarna behöver ett starkt regioncentra. Med dagens täta och snabba bussförbindelser har arbetsmarknaderna i Falun och Borlänge vuxit samman. Men fortfarande är regionen för liten som ett alternativ till storstaden. För att locka företag och nyckelkompetenser behöver regionen växa. Därför är fler, snabbare och säkrare tågförbindelser en viktig komponent.
Ett dubbelspår mellan Falun och Borlänge behövs för fler, snabbare och säkrare tågförbindelser i regionen liksom för att säkra godskapaciteten mellan industrierna i norra Sverige och exporthamnarna i på västkusten

Personligt

Mitt intresse för politik väcktes genom ett alfabetiseringsprojekt på Sicilien, oljeskadade fåglar, gruvstrejken i Kiruna och skolkampen i Drevdagen. Det var slutet på 1960-talet och jag blev en del av den så kallade gröna vågen.

Jag är uppvuxen i en företagarsläkt och fick lära mig att arbetet är grunden. Min pappa såg till att jag fick prova på att jobba utomlands i en mängd olika roller vilket har påverkat mitt brokiga yrkesliv, jag brukar kalla mig för diversearbetare. Har arbetat på ASEA (som det hette då) i Ludvika och Domnarvet i Borlänge men även i grafisk industri, som rallare i byggindustrin, förskollärare och som byråkrat på högskolan i Borlänge.

Jag blev snabbt besviken på politiken och la mitt engagemang i andra projekt. Jag försökte bygga det hållbara alternativet med Lindsbergprojektet. Jag deltog med folkbildning inför omröstningen om kärnkraften genom utställningen ”Alternativ Energi” och arbetade vidare med utställningen ”Skogen är jordens hud” för att sprida kunskap om ekosystemens betydelse för vår tillvaro på jorden. Den kooperativa ekonomiska föreningen Nybroboden var i många år mitt hjärtebarn.

Det var först i slutet på 1980-talet som mina arbetskamrater sa att jag borde bli politiker, och så blev det. Jag hade då varit passiv medlem i miljöpartiet sedan starten.

Jag har hunnit med att ha ett stort antal politiska uppdrag i Falu kommun samt varit ledamot i Dalatrafiks styrelse. I riksdagen har jag varit sedan hösten 2004. Mina största framgångar som riksdagsledamot är att jag har satt solenergin på kartan i riksdagen, att jag fått alla att inse att järnvägar i Dalarna är viktiga för hela landet samt att jag lyckats få Nordiska rådet att kräva av de nordiska regeringarna att de skall jobba med klimatflyktingfrågor.