Jenny Persson

Jennys hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Tid att leva.

Vi arbetar för ett Sverige där vi får ihop våra livspussel, hinner njuta i vardagen och möta varandra. Verkligt välstånd kan inte räknas i ständigt ökad konsumtion.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Funktionsrätt.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

”Grön kulturpolitik har sin tydliga utgångspunkt i den konstnärliga friheten och mer kultur till fler”

Mer om Jenny Persson

Jenny Persson om politik

Världen har blivit allt mer materialistisk och egoistisk, så brukar det sägas. Men jag har också sett tydliga tecken på raka motsatsen sen jag blev engagerad i Miljöpartiet, det ger mig hopp och kraft att fortsätta engagera mig! Jag har sett går att göra skillnad i vardagen här och nu, men också på lång sikt. 

Jag sitter just nu som ersättare i både kommun- och regionfullmäktige och har ett antal uppdrag, bland annat som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Jag är till yrket frilansande konstnär, grafisk designer och fotograf och känner därmed extra starkt för kulturen och småföretagande. Men kultur ses av förvånandsvärt många politiker som något som kommunen och regionen ska göra när allt annat är avklarat och om och när vi har pengar över, det tycker jag är ett feltänk: kulturen, fritiden och föreningslivet är i högsta grad avgörande för om människor håller sig friska.

Vi måste också få mer tid till våra nära och kära och mer tid till personlig utveckling, arbetstidsförkortning eller andra former där individen får mer bestämmanderätt över sin arbetstid kan vara en väg att gå.  

Det roligaste under perioden har varit alla debatter och när den motion om grön omsorg som jag varit med att författa gick igenom fullmäktige och nu ligger som uppdrag att utveckla i vård- och omsorgsförvaltningen. 

Frågor jag vill driva:

 • Gröna vårdmiljöer.
 • Grön omsorg / grön rehabilitering.
 • Individens behov i centrum i vårdplanering.
 • Satsningar på cirkulär ekonomi.
 • Kultur på recept ska innefatta fler kultur-former och utökas.
 • Folkhälsa och förebyggande arbete måste prioriteras. 
 • Gestaltad livsmiljö- arkitekturens och formens betydelse för välmåendet ska lyftas, konst och form ska involveras i ett tidig stadium i all gestaltning. 

Personligt

 • f. 1976
 • Uppväxt i Jämtland
 • Har bott i London, Prag och Göteborg, bor nu på Frösön
 • Familj: två barn och engelsk sambo
 • Yrke: frilansande konstnär, fotograf och grafisk designer. Dessutom anställd deltid som kommunikatör och organsiationssekreterare på Miljöpartiet Jämtland
 • Intressen: kultur, arkitektur, språk, populärvetenskap.