Katarina Kuzmanovic

1 av 2 styrelseordförande i MP Lerum, Ledamot KF, Gruppledare i KF för MP Lerum, Ersättare KF:s valberedning, Ersättare KS, Ledamot KSLU, Ersättare KSAU, Styrelsens webbadministratör 1 av 2.

Katarina Kuzmanovic