Maj Ardesjö

Ordförande/Språkrör

Majs hjärtefrågor

Djurskydd och upphandling.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar. Vi vill ge pendlare skattelättnader. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas på biltrafikens bekostnad.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

Landsbygd.

Självförsörjning.

Jämlikhet och demokrati.

Solidaritet och mångkultur.

Maj Ardesjö

Mer om Maj Ardesjö

Maj Ardesjö om politik

Jag heter Maj Ardesjö och är 54 år. Jag bor sen 15 år tillbaka i Falun. Jag är gift med Kent. Min dotter bor fortfarande hemma men Kents två barn är utflugna. I slutet av 90-talet utbildade jag mig till miljöingenjör. De senaste tio åren har jag mest arbetat med djurskydd. Både kommunalt och nu senast på länsstyrelsen.

Ursprungligen så kommer jag från byn Löa i Lindesbergs kommun. Min familj hade det som då hette biodynamiskt lantbruk, med mjölkkor och odling.

Jämlikhet, solidaritet och demokrati. Det är tre viktiga grundstenar ett samhälle bygger på.

Vi ska alla kunna utgå ifrån så jämlika villkor som möjligt. Jag önskar ett samhälle där vi är mer solidariska med varandra och världens alla folk. För att få ett så bra samhälle som möjligt, måste de demokratiska principerna hela tiden finnas med. På så sätt tror jag att man kan få ett hållbart samhälle. Bastrygghet måste finnas för alla. Jag skulle till exempel vilja se att alla orter hade ett bygderåd och att bygderåden fick tillgång till en summa pengar som de själva kunde hantera.

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör landsbygden och vår försörjning. Djurskydd är en fråga jag arbetar med varje dag och som jag ser är viktig för många människor. Varje lantbruksbygd borde ha småskaliga slakterier så att djuren inte behövde transporteras mer än nödvändigt. Att kunna ta hand om och förädla kött och andra livsmedel innebär jobb på landsbygden. Jag tror att kunskaperna om hur landsbygden kan utvecklas, redan finns där, i människornas kreativa tankar om sin bygd. Det gäller bara att se till att ge bygden rätt verktyg.

Fler barn och ungdomar borde få konkret kunskap om naturen och hur allt i vår miljö hänger ihop. Hur man både sköter djur och odlar. I Falun finns Naturskolan som skulle kunna vidareutvecklas. Frågorna om vår försörjning borde vara naturligt framträdande i en framtid där importerade billiga livsmedel, snart är ett minne blott.

Klimathotet går hand i hand med den envisa tron på ständig tillväxt. Vi håller fast vid ett ekonomiskt system som sätter tillväxten först. Tillväxten måste underordna sig naturens gränser. Vi har bara ett klot och det ska vi lämna över till nästa generation. Jag vill satsa på ökad energiförsörjning via solceller och solfångare.

Under 2013 lade jag ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. Trafiken skulle finansieras med hjälp av skattemedel. Det skulle främst gynna de som har det sämre ställt i samhället, kvinnor och äldre. Att resa med buss skulle då bli möjligt för alla.

Kultur som musik och teater måste ha en given plats i vårt samhälle.

Jag har inte arbetat med kommunala förtroendeuppdrag tidigare.

Uppdrag

 1. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Inger Jacobson
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Jonas Åsenius
  10. Karolina Brosché
  11. Kenth Carlson
  12. Kerstin Lundh
  13. Krystyna Karlsson
  14. Linus Fransson
  15. Linus Lindgren
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Niklas Henriksson
  24. Richard Holmqvist
  25. Staffan Mild
  26. Sven Fernlund Skagerud
  27. Åsa Wikberg
 2. Kandidater kommunfullmäktige Falun
  1. Anett Kero
  2. Birgitta Pettersson-Frank
  3. Daniel Svedin
  4. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  5. Erik Eriksson
  6. Inger Jacobson
  7. Jan Lindholm
  8. Jonas Åsenius
  9. Karolina Brosché
  10. Kenth Carlson
  11. Lars Broman
  12. Linus Lindgren
  13. Lisbeth Mankler
  14. Maj Ardesjö
  15. Mats Wiklund
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sahur Jama Issa
  19. Staffan Mild
 3. Kommunfullmäktige Falun
  1. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  2. Erik Eriksson
  3. Kenth Carlson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist
 4. Kommunstyrelsen Falun
  1. Erik Eriksson
  2. Maj Ardesjö
  3. Mats Wiklund
  4. Richard Holmqvist
 5. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  1. Maj Ardesjö
  2. Richard Holmqvist
 6. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Ingmarie Nilsson
  8. Karolina Brosché
  9. Kenth Carlson
  10. Kerstin Lundh
  11. Linus Fransson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Mikael Hjort
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sven Fernlund Skagerud
 7. Styrelsen för Falu stads besparingsfond
  1. Maj Ardesjö
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Annelie Alli Qvicker
  3. Aron Knifström
  4. Barbro Gossas
  5. Fredrik Blom
  6. Im Nunez
  7. Jan Lindholm
  8. Jonas Åsenius
  9. Karolina Brosché
  10. Kerstin Lundh
  11. Linus Fransson
  12. Magnus Gabrielson
  13. Maj Ardesjö
  14. Maria Alfredson
  15. Monika Utter
  16. Mursal Isa
  17. Niklas Henriksson
 9. Styrelsen Miljöpartiet Falun
  1. Hans Pettersson
  2. Karolina Brosché
  3. Kenth Carlson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist