Maj Ardesjö

Ordförande

Maj Ardesjö
Majs hjärtefrågor

Djurskydd och upphandling.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Kollektivtrafik.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Landsbygd.

Självförsörjning.

Jämlikhet och demokrati.

Solidaritet och mångkultur.

Maj Ardesjö

Mer om Maj Ardesjö

Maj Ardesjö om politik

Jag heter Maj Ardesjö och är 54 år. Jag bor sen 15 år tillbaka i Falun. Jag är gift med Kent. Min dotter bor fortfarande hemma men Kents två barn är utflugna. I slutet av 90-talet utbildade jag mig till miljöingenjör. De senaste tio åren har jag mest arbetat med djurskydd. Både kommunalt och nu senast på länsstyrelsen.

Ursprungligen så kommer jag från byn Löa i Lindesbergs kommun. Min familj hade det som då hette biodynamiskt lantbruk, med mjölkkor och odling.

Jämlikhet, solidaritet och demokrati. Det är tre viktiga grundstenar ett samhälle bygger på.

Vi ska alla kunna utgå ifrån så jämlika villkor som möjligt. Jag önskar ett samhälle där vi är mer solidariska med varandra och världens alla folk. För att få ett så bra samhälle som möjligt, måste de demokratiska principerna hela tiden finnas med. På så sätt tror jag att man kan få ett hållbart samhälle. Bastrygghet måste finnas för alla. Jag skulle till exempel vilja se att alla orter hade ett bygderåd och att bygderåden fick tillgång till en summa pengar som de själva kunde hantera.

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör landsbygden och vår försörjning. Djurskydd är en fråga jag arbetar med varje dag och som jag ser är viktig för många människor. Varje lantbruksbygd borde ha småskaliga slakterier så att djuren inte behövde transporteras mer än nödvändigt. Att kunna ta hand om och förädla kött och andra livsmedel innebär jobb på landsbygden. Jag tror att kunskaperna om hur landsbygden kan utvecklas, redan finns där, i människornas kreativa tankar om sin bygd. Det gäller bara att se till att ge bygden rätt verktyg.

Fler barn och ungdomar borde få konkret kunskap om naturen och hur allt i vår miljö hänger ihop. Hur man både sköter djur och odlar. I Falun finns Naturskolan som skulle kunna vidareutvecklas. Frågorna om vår försörjning borde vara naturligt framträdande i en framtid där importerade billiga livsmedel, snart är ett minne blott.

Klimathotet går hand i hand med den envisa tron på ständig tillväxt. Vi håller fast vid ett ekonomiskt system som sätter tillväxten först. Tillväxten måste underordna sig naturens gränser. Vi har bara ett klot och det ska vi lämna över till nästa generation. Jag vill satsa på ökad energiförsörjning via solceller och solfångare.

Under 2013 lade jag ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. Trafiken skulle finansieras med hjälp av skattemedel. Det skulle främst gynna de som har det sämre ställt i samhället, kvinnor och äldre. Att resa med buss skulle då bli möjligt för alla.

Kultur som musik och teater måste ha en given plats i vårt samhälle.

Jag har inte arbetat med kommunala förtroendeuppdrag tidigare.