Maj Ardesjö

Ordförande/Språkrör

Majs hjärtefrågor

Djurskydd och upphandling.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Landsbygd.

Självförsörjning.

Jämlikhet och demokrati.

Solidaritet och mångkultur.

Maj Ardesjö

Mer om Maj Ardesjö

Maj Ardesjö om politik

Jämlikhet, solidaritet, demokrati och feminism. Det är några viktiga grundstenar ett samhälle bygger på.

Vi ska alla kunna utgå ifrån så jämlika villkor som möjligt. Jag önskar ett samhälle där vi är mer solidariska med varandra och världens alla folk. För att få ett så bra samhälle som möjligt, måste de demokratiska principerna hela tiden finnas med. På så sätt tror jag att man kan få ett hållbart samhälle. Bastrygghet måste finnas för alla. I Falu kommun finns bygderåd/intresseföreningar som har tillgång till Kommundelsutvecklingsmedel. Dessa medel skulle jag vilja utveckla så att området eller gruppen fick tillgång till en summa pengar som de själva kunde hantera så kallad medborgarbudget. Jag tycker även staden behöver stadsdelsföreningar som skulle kunna hantera viktiga frågor i stadsdelen precis som bygderåden. Det skulle öka sammanhållningen även i staden. 

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör landsbygden och vår försörjning. Djurskydd är en fråga jag arbetat mycket med och som jag ser är viktig för många människor. Varje lantbruksbygd borde ha småskaliga slakterier så att djuren inte behövde transporteras mer än nödvändigt. Att kunna ta hand om och förädla kött och andra livsmedel innebär jobb på landsbygden. Jag tror att kunskaperna om hur landsbygden kan utvecklas, redan finns där, i människornas kreativa tankar om sin bygd. Det gäller bara att ge bygden rätt verktyg.

Fler barn och ungdomar borde få konkret kunskap om naturen och hur allt i vår miljö hänger ihop. Hur man både sköter djur och odlar. I Falun finns Naturskolan som skulle kunna vidareutvecklas. Frågorna om vår försörjning borde vara naturligt framträdande i en framtid där importerade billiga livsmedel, snart är ett minne blott.

Klimathotet går hand i hand med den envisa tron på ständig tillväxt. Vi håller fast vid ett ekonomiskt system som sätter tillväxten först. Tillväxten måste underordna sig naturens gränser. Vi har bara ett klot och det ska vi lämna över till nästa generation. Jag vill att kommun, landsting ska satsa på ökad energiförsörjning via solceller och solfångare.

Under 2013 lade jag ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. Trafiken skulle finansieras med hjälp av skattemedel. Det skulle främst gynna de som har det sämre ställt i samhället, kvinnor och äldre. Att resa kollektivt skulle då bli möjligt för alla.

Kultur som musik och teater måste ha en given plats i vårt samhälle. Kulturen ska vara till för alla och ge innehåll i människors liv istället för ett tomt konsumtionssamhälle. Kulturen ska vara fri från kommersiell påverkan i så hög utsträckning som möjligt.

Jag har sedan 2014 varit engagerad aktivt i Miljöpartiet och är gruppledare, ordförande och språkrör. Jag har nu politiska uppdrag som:

 • ledamot i kommunstyrelsen
 • vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
 • ledamot i kommunstyrelsens ledningsutskott
 • ersättare kommunfullmäktige
 • ersättare i Räddningstjänsten Dalamitt
 • ledamot och vice ordförande i landsbygdsrådet
 • ledamot i evenemangsrådet

 

Personligt

Jag heter Maj Ardesjö och är 58 år. Jag bor sen snart 20 år i Falun. Jag är gift med Kent. Våra sammanlagt tre barn är numer utflugna. I slutet av 90-talet utbildade jag mig till miljöingenjör. Sen dess har jag arbetat som miljöinspektör inom olika omräden. Djurskydd under ganska många år och nu senast med miljöskydd på länsstyrelsen, som är min nuvarande arbetsplats. Mina fokusområden på jobbet är bland annat tillsyn av industrier, kemikalier, avfall och vindkraft.

Ursprungligen så kommer jag från byn Löa i Lindesbergs kommun. Min familj hade det som då hette biodynamiskt lantbruk, med mjölkkor, skog och odling. Jag kom på ett naturligt sätt i kontakt med ett hållbart leverne genom min uppväxt.

Musik, tater, litteratur, konst är viktiga inslag i min vardag även om tiden är knapp när man är politiskt angagerad. Jag jobbar med en musikal om hållbarhet på min fritid för nv. Vi hoppas kunna spela den 2019. Annars obdlar vi, har höns och motionerar så mycket som möjligt. Både på Friskis och med hundpromenader.

 

CV

Uppdrag

 1. Arbetutskott Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Karolina Brosché
  3. Magnus Gabrielson
  4. Maj Ardesjö
 2. Dalarnas museum
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 3. Klimatambassadörer
  1. Angela Nordlund Oja
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Barbro Stigsdotter
  6. Birgitta Rydhagen
  7. Cecilia Emanuelsson
  8. Christer Haagman
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  11. Emma Emanuelsson
  12. Eva Hallström
  13. Filip Joelsson
  14. Folke Nyström
  15. Gunnar Lundgren
  16. Hanna Thorell
  17. Ingrid Ågård
  18. Jan-Olof Strindlund
  19. Joakim Byström
  20. Josefin Johansson
  21. Karin Svensson Smith
  22. Lars Friberg
  23. Lasse Brännström
  24. Lennart Alfredsson
  25. Ludwig Bengtsson Sonesson
  26. Madeleine Norman
  27. Maj Ardesjö
  28. Malin Sommanö
  29. Marcus Nordlund Oja
  30. Maria Nelénius
  31. Maria Sääf
  32. Martin Arvidsson
  33. Martina Hallin
  34. Mikael Morin
  35. Mikael Vilbaste
  36. Peter Karlsson
  37. Peter Sögaard
  38. Peter Thorén
  39. Pia Sundh
  40. Rebecka Hovenberg
  41. Richard Holmqvist
  42. Roger Bydler
  43. Staffan Lindberg
  44. Stefan Norrman
  45. Sören Steinkellner
  46. Thomas Elevant
  47. Tom Andersson
  48. Tomas Eriksson
  49. Torsten Dybeck
  50. Victoria Johansson
  51. Viktor Leijon
 4. Kommunfullmäktige Falun
  1. Karolina Brosché
  2. Linus Lindgren
  3. Lisbeth Mankler
  4. Maj Ardesjö
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist
 5. Kommunstyrelsen Falun
  1. Maj Ardesjö
  2. Mats Wiklund
 6. Kommunstyrelsens ledningsutskott
  1. Maj Ardesjö
 7. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  1. Maj Ardesjö
 8. Länsteatern i Dalarna
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 9. Musik i Dalarna
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 10. Regionfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Jonas Åsenius
  3. Kerstin Lundh
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
  6. Thor Draiby
 11. Styrelsen för Falu stads besparingsfond
  1. Maj Ardesjö
 12. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Elina Brodén
  3. Jonas Åsenius
  4. Karolina Brosché
  5. Kerstin Lundh
  6. Kia Norström
  7. Leif Stenberg
  8. Lena Bröms Burman
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Maria Petri
  13. Monika Utter
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Rupert Tansley
  18. Yvonne Johansson
  19. Åsa Wikberg
 13. Styrelsen Miljöpartiet Falun
  1. Jan Lindholm
  2. Karolina Brosché
  3. Maj Ardesjö
  4. Maria Petri
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist