Maj Ardesjö

Ordförande/Språkrör

Majs hjärtefrågor

Djurskydd och upphandling.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Landsbygd.

Självförsörjning.

Jämlikhet och demokrati.

Solidaritet och mångkultur.

Maj Ardesjö

Mer om Maj Ardesjö

Maj Ardesjö om politik

Jämlikhet, solidaritet, demokrati och feminism. Det är några viktiga grundstenar ett samhälle bygger på.

Vi ska alla kunna utgå ifrån så jämlika villkor som möjligt. Jag önskar ett samhälle där vi är mer solidariska med varandra och världens alla folk. För att få ett så bra samhälle som möjligt, måste de demokratiska principerna hela tiden finnas med. På så sätt tror jag att man kan få ett hållbart samhälle. Bastrygghet måste finnas för alla. I Falu kommun finns bygderåd/intresseföreningar som har tillgång till Kommundelsutvecklingsmedel. Dessa medel skulle jag vilja utveckla så att området eller gruppen fick tillgång till en summa pengar som de själva kunde hantera så kallad medborgarbudget. Jag tycker även staden behöver stadsdelsföreningar som skulle kunna hantera viktiga frågor i stadsdelen precis som bygderåden. Det skulle öka sammanhållningen även i staden. 

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör landsbygden och vår försörjning. Djurskydd är en fråga jag arbetat mycket med och som jag ser är viktig för många människor. Varje lantbruksbygd borde ha småskaliga slakterier så att djuren inte behövde transporteras mer än nödvändigt. Att kunna ta hand om och förädla kött och andra livsmedel innebär jobb på landsbygden. Jag tror att kunskaperna om hur landsbygden kan utvecklas, redan finns där, i människornas kreativa tankar om sin bygd. Det gäller bara att ge bygden rätt verktyg.

Fler barn och ungdomar borde få konkret kunskap om naturen och hur allt i vår miljö hänger ihop. Hur man både sköter djur och odlar. I Falun finns Naturskolan som skulle kunna vidareutvecklas. Frågorna om vår försörjning borde vara naturligt framträdande i en framtid där importerade billiga livsmedel, snart är ett minne blott.

Klimathotet går hand i hand med den envisa tron på ständig tillväxt. Vi håller fast vid ett ekonomiskt system som sätter tillväxten först. Tillväxten måste underordna sig naturens gränser. Vi har bara ett klot och det ska vi lämna över till nästa generation. Jag vill att kommun, landsting ska satsa på ökad energiförsörjning via solceller och solfångare.

Under 2013 lade jag ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. Trafiken skulle finansieras med hjälp av skattemedel. Det skulle främst gynna de som har det sämre ställt i samhället, kvinnor och äldre. Att resa kollektivt skulle då bli möjligt för alla.

Kultur som musik och teater måste ha en given plats i vårt samhälle. Kulturen ska vara till för alla och ge innehåll i människors liv istället för ett tomt konsumtionssamhälle. Kulturen ska vara fri från kommersiell påverkan i så hög utsträckning som möjligt.

Jag har sedan 2014 varit engagerad aktivt i Miljöpartiet och är gruppledare, ordförande och språkrör. Jag har nu politiska uppdrag som:

  • ledamot i kommunstyrelsen
  • vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  • ledamot i kommunstyrelsens ledningsutskott
  • ersättare kommunfullmäktige
  • ersättare i Räddningstjänsten Dalamitt
  • ledamot och vice ordförande i landsbygdsrådet
  • ledamot i evenemangsrådet

 

Personligt

Jag heter Maj Ardesjö och är 58 år. Jag bor sen snart 20 år i Falun. Jag är gift med Kent. Våra sammanlagt tre barn är numer utflugna. I slutet av 90-talet utbildade jag mig till miljöingenjör. Sen dess har jag arbetat som miljöinspektör inom olika omräden. Djurskydd under ganska många år och nu senast med miljöskydd på länsstyrelsen, som är min nuvarande arbetsplats. Mina fokusområden på jobbet är bland annat tillsyn av industrier, kemikalier, avfall och vindkraft.

Ursprungligen så kommer jag från byn Löa i Lindesbergs kommun. Min familj hade det som då hette biodynamiskt lantbruk, med mjölkkor, skog och odling. Jag kom på ett naturligt sätt i kontakt med ett hållbart leverne genom min uppväxt.

Musik, tater, litteratur, konst är viktiga inslag i min vardag även om tiden är knapp när man är politiskt angagerad. Jag jobbar med en musikal om hållbarhet på min fritid för nv. Vi hoppas kunna spela den 2019. Annars obdlar vi, har höns och motionerar så mycket som möjligt. Både på Friskis och med hundpromenader.

 

CV

Uppdrag

  1. Arbetutskott Miljöpartiet Dalarna
    1. Aron Knifström
    2. Karolina Brosché
    3. Magnus Gabrielson
    4. Maj Ardesjö
  2. Klimatambassadörer
    1. Angela Nordlund Oja
    2. Anna Sibinska
    3. Arne Karyd
    4. Aron Knifström
    5. Birgitta Rydhagen
    6. Cecilia Emanuelsson
    7. Christer Haagman
    8. Elin Söderberg
    9. Elisabeth Åsenius
    10. Emma Emanuelsson
    11. Eva Hallström
    12. Filip Joelsson
    13. Folke Nyström
    14. Gunnar Lundgren
    15. Hanna Thorell
    16. Ingrid Ågård
    17. Jan-Olof Strindlund
    18. Joakim Byström
    19. Josefin Johansson
    20. Karin Svensson Smith
    21. Lars Friberg
    22. Lasse Brännström
    23. Lennart Alfredsson
    24. Ludwig Bengtsson Sonesson
    25. Madeleine Norman
    26. Maj Ardesjö
    27. Malin Sommanö
    28. Marcus Nordlund Oja
    29. Maria Nelénius
    30. Maria Sääf
    31. Martin Arvidsson
    32. Martina Hallin
    33. Mikael Morin
    34. Mikael Vilbaste
    35. Patrik Waldenström
    36. Peter Karlsson
    37. Peter Sögaard
    38. Peter Thorén
    39. Pia Sundh
    40. Rebecka Hovenberg
    41. Richard Holmqvist
    42. Staffan Lindberg
    43. Stefan Norrman
    44. Sören Steinkellner
    45. Thomas Elevant
    46. Tom Andersson
    47. Tomas Eriksson
    48. Torsten Dybeck
    49. Victoria Johansson
    50. Viktor Leijon
  3. Kommunfullmäktige Falun
    1. Karolina Brosché
    2. Linus Lindgren
    3. Lisbeth Mankler
    4. Maj Ardesjö
    5. Mats Wiklund
    6. Richard Holmqvist
  4. Kommunstyrelsen Falun
    1. Maj Ardesjö
    2. Mats Wiklund
  5. Kommunstyrelsens ledningsutskott
    1. Maj Ardesjö
  6. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
    1. Maj Ardesjö
  7. Regionfullmäktige Dalarna
    1. Annelie Alli Qvicker
    2. Jonas Åsenius
    3. Kerstin Lundh
    4. Maj Ardesjö
    5. Mursal Isa
    6. Thor Draiby
  8. Styrelsen för Falu stads besparingsfond
    1. Maj Ardesjö
  9. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
    1. Aron Knifström
    2. Elina Brodén
    3. Jonas Åsenius
    4. Karolina Brosché
    5. Kerstin Lundh
    6. Kia Norström
    7. Leif Stenberg
    8. Lena Bröms Burman
    9. Linus Lindgren
    10. Magnus Gabrielson
    11. Maj Ardesjö
    12. Maria Petri
    13. Monika Utter
    14. Mursal Isa
    15. Prabakaran Rajasekaran
    16. Richard Holmqvist
    17. Rupert Tansley
    18. Yvonne Johansson
    19. Åsa Wikberg
  10. Styrelsen Miljöpartiet Falun
    1. Jan Lindholm
    2. Karolina Brosché
    3. Maj Ardesjö
    4. Maria Petri
    5. Mats Wiklund
    6. Richard Holmqvist