Maj Ardesjö

Ordförande/Språkrör

Majs hjärtefrågor

Djurskydd och upphandling.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Landsbygd.

Självförsörjning.

Jämlikhet och demokrati.

Solidaritet och mångkultur.

Maj Ardesjö

Mer om Maj Ardesjö

Maj Ardesjö om politik

Jämlikhet, solidaritet, demokrati och feminism. Det är några viktiga grundstenar ett samhälle bygger på.

Vi ska alla kunna utgå ifrån så jämlika villkor som möjligt. Jag önskar ett samhälle där vi är mer solidariska med varandra och världens alla folk. För att få ett så bra samhälle som möjligt, måste de demokratiska principerna hela tiden finnas med. På så sätt tror jag att man kan få ett hållbart samhälle. Bastrygghet måste finnas för alla. I Falu kommun finns bygderåd/intresseföreningar som har tillgång till Kommundelsutvecklingsmedel. Dessa medel skulle jag vilja utveckla så att området eller gruppen fick tillgång till en summa pengar som de själva kunde hantera så kallad medborgarbudget. Jag tycker även staden behöver stadsdelsföreningar som skulle kunna hantera viktiga frågor i stadsdelen precis som bygderåden. Det skulle öka sammanhållningen även i staden. 

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör landsbygden och vår försörjning. Djurskydd är en fråga jag arbetat mycket med och som jag ser är viktig för många människor. Varje lantbruksbygd borde ha småskaliga slakterier så att djuren inte behövde transporteras mer än nödvändigt. Att kunna ta hand om och förädla kött och andra livsmedel innebär jobb på landsbygden. Jag tror att kunskaperna om hur landsbygden kan utvecklas, redan finns där, i människornas kreativa tankar om sin bygd. Det gäller bara att ge bygden rätt verktyg.

Fler barn och ungdomar borde få konkret kunskap om naturen och hur allt i vår miljö hänger ihop. Hur man både sköter djur och odlar. I Falun finns Naturskolan som skulle kunna vidareutvecklas. Frågorna om vår försörjning borde vara naturligt framträdande i en framtid där importerade billiga livsmedel, snart är ett minne blott.

Klimathotet går hand i hand med den envisa tron på ständig tillväxt. Vi håller fast vid ett ekonomiskt system som sätter tillväxten först. Tillväxten måste underordna sig naturens gränser. Vi har bara ett klot och det ska vi lämna över till nästa generation. Jag vill att kommun, landsting ska satsa på ökad energiförsörjning via solceller och solfångare.

Under 2013 lade jag ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. Trafiken skulle finansieras med hjälp av skattemedel. Det skulle främst gynna de som har det sämre ställt i samhället, kvinnor och äldre. Att resa kollektivt skulle då bli möjligt för alla.

Kultur som musik och teater måste ha en given plats i vårt samhälle. Kulturen ska vara till för alla och ge innehåll i människors liv istället för ett tomt konsumtionssamhälle. Kulturen ska vara fri från kommersiell påverkan i så hög utsträckning som möjligt.

Jag har sedan 2014 varit engagerad aktivt i Miljöpartiet och är gruppledare, ordförande och språkrör. Jag har nu politiska uppdrag som:

  • ledamot i kommunstyrelsen
  • vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  • ledamot i kommunstyrelsens ledningsutskott
  • ersättare kommunfullmäktige
  • ersättare i Räddningstjänsten Dalamitt
  • ledamot och vice ordförande i landsbygdsrådet
  • ledamot i evenemangsrådet

 

Personligt

Jag heter Maj Ardesjö och är 58 år. Jag bor sen snart 20 år i Falun. Jag är gift med Kent. Våra sammanlagt tre barn är numer utflugna. I slutet av 90-talet utbildade jag mig till miljöingenjör. Sen dess har jag arbetat som miljöinspektör inom olika omräden. Djurskydd under ganska många år och nu senast med miljöskydd på länsstyrelsen, som är min nuvarande arbetsplats. Mina fokusområden på jobbet är bland annat tillsyn av industrier, kemikalier, avfall och vindkraft.

Ursprungligen så kommer jag från byn Löa i Lindesbergs kommun. Min familj hade det som då hette biodynamiskt lantbruk, med mjölkkor, skog och odling. Jag kom på ett naturligt sätt i kontakt med ett hållbart leverne genom min uppväxt.

Musik, tater, litteratur, konst är viktiga inslag i min vardag även om tiden är knapp när man är politiskt angagerad. Jag jobbar med en musikal om hållbarhet på min fritid för nv. Vi hoppas kunna spela den 2019. Annars obdlar vi, har höns och motionerar så mycket som möjligt. Både på Friskis och med hundpromenader.

 

CV

Uppdrag

  1. Dalarnas museum
    1. Maj Ardesjö
    2. Mursal Isa
  2. Distriktsstyrelsens Arbetutskott
    1. Aron Knifström
    2. Karolina Brosché
    3. Magnus Gabrielson
    4. Maj Ardesjö
    5. Mikael Hjort
  3. Klimatambassadörer
    1. Anna Betz Mark
    2. Anna Bozena Sibinska
    3. Arne Karyd
    4. Aron Knifström
    5. Birgitta Rydhagen
    6. Cecilia Emanuelsson
    7. Christer Haagman
    8. Christian Nordberg
    9. Elin Söderberg
    10. Elisabeth Ahnberg Åsenius
    11. Eva Hallström
    12. Filip Joelsson
    13. Folke Nyström
    14. Gunnar Lundgren
    15. Hanna Thorell
    16. Ingrid Ågård
    17. Isabel Enström
    18. Jan-Olof Strindlund
    19. Joakim Byström
    20. Josefin Johansson
    21. Karin Svensson Smith
    22. Lasse Brännström
    23. Lennart Alfredsson
    24. Madeleine Norman
    25. Maj Ardesjö
    26. Malin Sommanö
    27. Maria Nelénius
    28. Maria Sääf
    29. Maritta Laihajärvi
    30. Martin Arvidsson
    31. Mikael Hjort
    32. Mikael Morin
    33. Peter Karlsson
    34. Peter Sögaard
    35. Pia Sundh
    36. Rebecka Hovenberg
    37. Richard Holmqvist
    38. Roger Bydler
    39. Staffan Lindberg
    40. Stefan Norrman
    41. Thomas Elevant
    42. Tom Andersson
    43. Tomas Eriksson
    44. Tomas Hedlund
    45. Torsten Dybeck
    46. Victoria Johansson
    47. Viktor Leijon
  4. Kommunfullmäktige Falun
    1. Karolina Brosché
    2. Kenth Carlson
    3. Linus Lindgren
    4. Maj Ardesjö
    5. Mats Wiklund
    6. Richard Holmqvist
  5. Kommunstyrelsen Falun
    1. Maj Ardesjö
    2. Mats Wiklund
  6. Kommunstyrelsens ledningsutskott
    1. Maj Ardesjö
  7. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
    1. Maj Ardesjö
  8. Landsbygsrådet
    1. Maj Ardesjö
  9. Länsteatern
    1. Maj Ardesjö
    2. Mursal Isa
  10. Musik i Dalarna
    1. Maj Ardesjö
    2. Mursal Isa
  11. Regionfullmäktige Dalarna
    1. Annelie Alli Qvicker
    2. Jonas Åsenius
    3. Kerstin Lundh
    4. Linus Fransson
    5. Maj Ardesjö
    6. Mursal Isa
  12. Servicenämnden
    1. Maj Ardesjö
  13. Styrelsen för Falu stads besparingsfond
    1. Maj Ardesjö
  14. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
    1. Anna Sjögren
    2. Annelie Alli Qvicker
    3. Aron Knifström
    4. Barbro Gossas
    5. Jan Lindholm
    6. Jonas Åsenius
    7. Karolina Brosché
    8. Kenth Carlson
    9. Kerstin Lundh
    10. Magnus Gabrielson
    11. Maj Ardesjö
    12. Mikael Hjort
    13. Monika Utter
    14. Mursal Isa
    15. Prabakaran Rajasekaran
    16. Richard Holmqvist
    17. Åsa Wikberg
  15. Styrelsen Miljöpartiet Falun
    1. Jan Lindholm
    2. Karolina Brosché
    3. Kenth Carlson
    4. Maj Ardesjö
    5. Mats Wiklund
    6. Richard Holmqvist