Maria Moraes

Kommunikatör

Valfilm Maria Moraes 2018 NU måste vi bryta segregationen i Linköping!
Marias hjärtefrågor

Demokrati och delaktighet.

Integration och Likabehandling.

Barn & Ungdomar.

Social hållbarhet.

Bostads politik.

Mer om Maria Moraes

Maria Moraes om politik

Miljöpartiets politik var ett självklart val för mig då jag saknade en långsiktighet och fokus på hållbarhet i många av de andra partierna.
Jag har länge arbetat med frågor som rör barn och unga i utanförskap och drivs av att aktivt finna vägar till ett mer socialt hållbart samhälle.
Ett samhälle där alla barn och unga trots olika förutsättningar får lika möjligheter och stöd.
Ett samhälle där vi hälsar på våra grannar och engarerar oss i vårt närområde,kommun och land.
Ett samhälle där människor drivs av omtanke, engagemang och nyfikenhet snarare än rädsla och självintresse.

Demokratin i vårt land möter stora utmaningar. Barn och unga läser mindre och till följd av detta sämre. Retoriken förenklas och populistiska partier växer sig starka till en följd av detta. Många unga växer upp med en känsla av hopplöshet och utanförskap. Politiken bör vara något som alla ska kunna förstå, ta del av och engagera sig i. Vi ska föra samtal också med dem som inte finner politik intressant och aktivt verka för att fler människor röstar samt engagerar sig. Vi ska verka för att barn och unga läser mer, att vägen mellan medborgare och beslutsfattare kortas och att vår demokrati stärks genom ökad delaktighet.