Mariam Salem

Mariams hjärtefrågor

Jämställdhet och allas lika rätt.

Jämställdhet och integration.

Mariam Salem

Mer om Mariam Salem

Mariam Salem om politik

 

Jag vill jobba för att social hållbarhet genomsyrar alla beslutsprocesser i samhället och finns med redan från början precis som vi önskar att den ekologiska hållbarhet ska genomsyrar och finns med från redan början. Jag vill jobba för att jämställdhet blir en integrerad del av allt arbete som finns framförallt hos Umeå kommun som organisation och arbetsgivare. MeToo rörelsen har bland annat varit en ögonöppnare för de maktstrukturer som finns i samhället för många. Tyvärr så finns maktstruktur på mer än ett plan i vårt samhälle. Därför blir utmaningen att tackla orättvisorna på fler plan än ett plan. Att lyfta maktrelationer som finns när en person hamnar i många olika minoritetskategorier brukar kallas intersektionalitet. Exempelvis så finns en maktstruktur mellan kvinnor och män där kvinnor är underlägsna. Men sedan så kan kvinnor vara underlägsna andra kvinnor då den kvinnliga normen utgår från vita medelklasskvinnor. Det innebär att de frågor som blir uppmärksammade är de som är viktiga för vita medelklasskvinnor. En kvinna kan även vara utländsk vilket då innebär att hon hamnar lite lägre i makthierarkin, sedan kan hon vara mörkhyad vilket gör att hon hamnar ännu lite lägre, sedan kan hon vara muslim och bära slöja och ytterligare hamna lite lägre. Alla dessa aspekter gör att denna kvinna inte kommer att få någon röst och inte kommer att få sina behov uppmärksammade och förmodligen diskrimineras på många plan. Det reducerar hennes livsmöjligheter och reducerar även hennes och hennes barns förutsättningar till resurser i de flesta sammanhang. Jag vill att vi använder den kunskap som finns om maktstrukturer för att jobba mer inkluderande istället för halvhjärtade försök till mångfald med hjälp av exempelvis kvotering. Diskriminerar vi inte människor från början så finns inget behov av att trycka in dem med hjälp av kvotering senare. Inkluderande handlar om att se människors verkliga kompetens bortom deras utseende. Det handlar om att bjuda in och få människor att känna sig välkommen och en del av sammanhanget. Det handlar om att människors lika värde.   

Personligt

Om att bära släja 

Som slöjbärande kvinna möter jag ofta människors fördomar mot slöjan och mot mig, kvinnan bakom slöjan. Få visar sitt misstycke öppet men de allra flesta behandlar mig nog som en idiot när de gestikulerar och förklarar allt möjligt eftersom de tror att jag med min slöja visar att jag inte kan eller vet så mycket om världen. Som när jag går till vårdcentralen och jag får frågan om jag vet vad Alvedon är.
Slöjan är för vissa ett provocerande plagg. Av en del ses det som en symbol för kvinnoförtryck av andra kanske bara som en symbol för det främmande som flyttat så nära att de möter det i vardagen. För mig personligen symboliserar slöjan kvinnosolidaritet. 
Jag tänker på modeindustrin som framför allt vänder sig till kvinnor och försöker intala oss att vi måste bära deras modeplagg för att passa in. Jag tänker på alla mode och ungdomstidningar som bidrar till att tonårstjejer tror att de måste vara trådsmala för att duga. Jag tänker på alla nyblivna mammor och på pressen att återställa sin kropp i en tid då man egentligen vill fokusera på annat som exempelvis sin och barnets hälsa istället för storleken på sin mage. Jag tänker på alla damer som med åren får en förändrad kroppsform och som oroar sig över att kroppen avslöjar åldrande. Jag tänker på denna nya trend med kvinnor som väljer att skönhetsoperera sina underliv och på de som känner att de behöver få silikon inopererat i sina kroppar.

Med slöjan och den heltäckande klädseln som är luftig så att kroppsfiguren inte avslöjas så visar kvinnor varandra solidaritet. Alla döljer sina kroppar och ingen ska behöva jämföra sin kropp med någon annans kropp. Med slöjan väljer man att ställa sig utanför modeindustrins exponering. Man väljer att fokusera på den individ man är och på den personlighet och de tankar man bär på. Jag tror att med slöjan och den heltäckande klädseln så minskar pressen på att leva upp till några särskilda kroppsideal. För mig symboliserar slöjan kvinnans frihet från allt som gör henne till något annat än en hel och tänkande människa.