Micke Seid

Gruppledare i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige. Ledamot i mediestödsnämnden. Ledamot i JMK. Styrelseledamot, kongressombud.

Foto: Thomas Karlsson
Mickes hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Vapenexport.

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Mer om Micke Seid

Micke Seid om politik

Jag vill ha en utvidgad Kulturskola för fler, för att trygga den kreativa återväxten i Stockholm. Jag vill värna kulturskaparna och deras villkor samt se mer konst i det offentliga rummet. Jag vill inrätta en kulturpark för graffiti och street art i Snösätra och ett kommunalt ”repotell” där replokaler kan bokas per timme.
Läs mer i Valmanifest 2018, ett grönare Stockholm

Plus:

  • Kreativitet och kultur är en omistlig del av demokratin som hjälper till att utveckla oss. Kulturen minskar rädslan, fördomar och främlingskap mellan människor.
  • Ett nödvändigt krav för att klara en ökande vattenbrist är att lagskyddet för grundvattnet ses över.
  • En gruv- och mineralpolitik måste införas som tar hänsyn till miljön för kommande generationer och inte som idag, kortsiktiga vinstintressen.
  • Om naturens rättigheter ska säkras permanent, behöver vi driva på en internationell lagstiftning mot ekocid.
  • Vi har bara en planet och den behöver vi värna som om hela vår existens hängde på det.

...och, en gång för alla, Sverige måste ratificera ILO 169 om urfolks rättigheter!

 

Personligt

”Det som är förhatligt för dig, ska du inte göra mot din nästa. Det är hela läran, resten är kommentarer”
Hillel den äldre, lärare, för länge sedan

”Om inte vi – vilka? Om inte nu - när?”
Hillel igen, klok som en bok

”Military intelligence is a contradiction in terms”
Julius ”Groucho” Marx, artist, förra seklet

”Nationalism är en barnsjukdom. Det är mänsklighetens mässling”
Albert Einstein, fysiker, förra seklet

”Valet står inte mellan vänster och höger, eller förnekare och troende. Valet står mellan framgång och misslyckande”
Eric Holthaus, samtida meteorolog

”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”
Pär Holmgren, samtida EU-parlamentariker

”Nationer börjar alltmer bli ett obsolet begrepp”
Eder ödmjuke tjänare

CV

Kultur och kommunikation; musik, teater, opera, film&tv, webb, freds- och miljökamp - på längden och tvären sedan 1977. Gick Fredsmarschen från Köpenhamn till Paris 1981.