Sverige ska inte beväpna diktaturer

Svenska vapen ska inte exporteras till stater som kränker mänskliga rättigheter. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

 

Miljöpartiet vill

  • stoppa EU-ländernas vapenexport till diktaturer
  • driva fredsfrämjande samarbeten och verka för global nedrustning
  • att Sverige och EU är ledande i etiska krav på vår vapenexport
  • att Sverige verkar för ökade materielsamarbeten och delade utvecklingskostnader med andra länder
  • att Sverige inom EU verkar för en gemensam försvarsmarknad, ökad öppenhet och minskad korruption.
  • ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot att använda autonoma vapensystem.
  • införa en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark.

Stoppa vapenexport till diktaturer

Miljöpartiet jobbar för att stoppa all vapenexport till icke-demokratier, krigförande stater och länder med grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Vapenexporten får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter.

Fredsfrämjande arbete

Fredsbyggande insatser ska göras på alla nivåer för att motverka krig och konflikter. Parallellt med det lokalt förankrade konfliktförebyggande arbetet ska det långsiktiga utvecklingssamarbetet, humanitära insatser och internationell diplomati samverka.

Det ska ställas tydliga krav på användningen av krigsmateriel, både för militära och civila användningsområden. Exempelvis ska utrustning för massövervakning inte exporteras till länder som förtrycker sin egen befolkning eller där man kan förvänta sig att utrustningen skulle användas för att förfölja en politisk opposition i landet.

Nyheter på Vapenexport

Migration, pension, försvar och vapenexport

Åsa Romson: Utred vapenaffärerna med Kina

Avbryt Sveriges vapenköp från Israel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter