Sverige ska inte beväpna diktaturer

Svenska vapen ska inte exporteras till stater som kränker mänskliga rättigheter. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Miljöpartiet vill

  • Stoppa EU-ländernas vapenexport till diktaturer.
  • Driva fredsfrämjande samarbeten och verka för global nedrustning.
  • Att Sverige och EU är ledande i etiska krav på vår vapenexport.
  • Att Sverige verkar för ökade materielsamarbeten och delade utvecklingskostnader med andra länder.
  • Att Sverige inom EU verkar för en gemensam försvarsmarknad, ökad öppenhet och minskad korruption.
  • Ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot att använda autonoma vapensystem.
  • Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark.

 

Nyheter på Vapenexport

Migration, pension, försvar och vapenexport

Åsa Romson: Utred vapenaffärerna med Kina

Avbryt Sveriges vapenköp från Israel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter