Ulrika Westerlund

Riksdagsledamot i Socialutskottet och talesperson för HBTQI

Ulrika är riksdagsledamot och ledamot i Jämställdhets- och mångfaldskommittén. Ulrika är journalist med en bakgrund inom civilsamhället, främst HBTQI-rörelsen, med förtroendeuppdrag både i Sverige och Europa. Hon har haft uppdrag som statlig utredare och är projektledare på MUCF (Med unga och civilsamhället i fokus). Ulrika har arbetat med politiska frågor från civilsamhället och inom myndigheter.

Aktuella frågor för Ulrika Westerlund

Stäng ner SiS-hemmen nu

Stoppa tvångsumgänget, inför en lex Tintin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 2 september 2022

Debatt NA: Modern familjepolitik för alla slags familjer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.